บริการ SEO

  • บริการโฆษณาบนเว็บไป่ตู้
  • บริการโฆษณาบนเว็บไป่ตู้

    ไป่ตู้ (Baidu 百度) เป็นเสิร์ชเอนจินอันดับหนึ่งของประเทศจีน และเป็นเว็บไซต์ที่คนใช้มากที่สุดอันดับ 4 ของโลก ซึ่งปัจจุบันคนจีนกว่าร้อยละ 80 นิยมใช้ไป่ตู้ในการค้นหาข้อมูล สินค้า และบริการ ดังนั้นลูกค้าที่มีความต้องการที่จะขายสินค้าหรือบริการให้กับคนจีน การตลาดผ่านช่องทางไป่ตู้จึงเป็นช่องทางการตลาดออนไลน์ที่ดีที่สุดช่องทางหนึ่ง ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับกูเกิ้ลเลยทีเดียว