อีเมล์

ตั้งค่าอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติ

Webmail

การใช้อีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติ เป็นตอบโดยอัตโนมัติเมื่อไม่อยู่ในสำนักงานหรือลาพักร้อน ถ้าคุณกำลังจะไปพักผ่อน แต่ไม่มีอินเทอร์เน็ต คุณสามารถใช้โปรแกรมช่วยตอบอีเมล์ขณะพักร้อนของอีเมล์ เพื่อบอกให้คนอื่นรู้ว่าคุณไม่สามารถตอบข้อความได้ทันที เมื่อเปิดโปรแกรมช่วยตอบอีเมล์ขณะพักร้อนแล้ว อีเมล์ จะส่งคำตอบของคุณให้กับคนที่ส่งอีเมล์ถึงคุณ โดย โปรแกรมช่วยตอบอีเมล์ขณะพักร้อนเริ่มทำงานเวลา 24:00 น. ในวันที่เริ่มต้น และสิ้นสุดลงเวลา 23:59 น. ในวันสิ้นสุด เว้นแต่คุณเลิกใช้ก่อนหน้านี้
IMAP (รู้วิธีการเซ็ต IMAP)

IMAP

IMAP (Internet Message Access Protocol) ช่วยให้คุณดาวน์โหลดข้อความจาก Gmail เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงอีเมลของผู้ใช้ด้วยการใช้โปรแกรมเช่น Outlook Express, Microsoft Outlook, Thunderbird หรือ Apple Mail เป็นต้น IMAP จะซิงค์การกระทำที่ผู้ใช้ Outlook Express หรือโปรแกรมอีเมล์ กับ Gmail ดังนั้นถ้าผู้ใช้อ่านข้อความในโปรแกรมอีเมลของคุณในบัญชี Gmail ก็จะถูกทำเครื่องหมายว่าได้อ่านแล้วเช่นกัน
POP (รู้วิธีการเซ็ต POP)

POP

POP (Post Office Protocol) คือการดาวน์โหลดข้อความอีเมล์ของผู้ใช้แบบบทางเดียว ที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงอีเมล์ ด้วยโปรแกรมอีเมล์เช่น Outlook Express, Microsoft Outlook, Thunderbird หรือ Apple Mail POP เฉพาะบริการสื่อสารทางเดียวซึ่งหมายถึงการกระทำที่ผู้ใช้ ใช้งานในโปรแกรมอีเมล์ (เช่นการทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่าน) จะไม่ซิงค์ไปที่ Gmail