ส่ง SMS ฟรี กับ Google Apps

แก้ไขล่าสุด: 15.02.2016 : 08:58  โดย: Sasina

 1. ทำการ Login ที่หน้าเว็บเมล์ พิมพ์เบอร์โทรศัพท์

  google apps ฟรี
   
 2. ใส่ชื่อผู้ติดต่อ

  google apps ฟรี
   
 3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการติดต่อ
  google apps ฟรี
   
 4. ผลลัพธ์

  google apps ฟรี