ขีดจำกัดการส่งอีเมล์ (Google Apps Business)

แก้ไขล่าสุด: 07.07.2017 : 11:00  โดย: amaret

             G Suite คือระบบอีเมล์ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลค่อนข้างมาก Google จะให้ความสำคัญกับการป้องกันข้อมูลเป็นอย่างมากจึงมีการจำกัดจำนวนอีเมล์ที่ส่งได้ต่อวัน ซึ่งจะเป็นการจำกัดรวมทั้งจำนวนอีเมล์ที่ส่ง และจำนวนผู้รับต่ออีเมล์ด้วย ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของ Google mail และความปลอดภัยของอีเมล์นั่น ซึ่งเมื่อมีการส่งอีเมล์เกินขีดจำกัดดังกล่าวนั้น ผู้ใช้ จะยังสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีและรับอีเมล์ได้ แต่ไม่สามารถส่งอีเมล์ออกได้ชั่วคราวเท่านั้นเอง สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

             ในการจำกัดการส่งอีเมลมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของ Google และช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีของผู้ใช้ ซึ่งในการจำกัดจำนวนจะมีผลที่การส่งข้อความต่อวันและจำนวนผู้รับต่อวัน

             หลังจากอีเมลถึงจำกัดการส่งแล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถส่งอีเมลใหม่ได้ภายในเวลา 24 ชั่วโมง แต่ยังสามารถเข้าถึงบัญชี รับอีเมลและเข้าถึงบริการต่างๆของ Google ได้เหมือนเดิม ซึ่งหลังจากพ้นช่วงระยะเวลาระงับแล้ว ระบบจะรีเซ็ตเกณฑ์จำนวนการส่งแบบอัตโนมัติทำให้ผู้ใช้สามารถส่งอีเมลได้ตากปกติ

การส่ง Gmail บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

        ผู้ใช้งานแอป Gmail บนมือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ในโหมด  Google Sync จะมีการใช้เกณฑ์จำกัดจำนวนการส่งแบบเดียวกับการใช้ Gmail บนบราวเซอร์

        ในกรณีที่คุณต้องการส่งอีเมลจำนวนมาก แนะนำให้ลองใช้ทางเลือกอื่นแทนอีเมลปกติ เช่น: Google Groups กระจายข้อความไปยังที่อยู่อีเมลหลายรายการโดยใช้ที่อยู่เดียว เป็นต้น ผู้ใช้บริการระบบอีเมล G Suite  ควรตรวจสอบขีดจำกัดการใช้งานในแต่ละวันให้เข้าใจ เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานบัญชี  ของผู้ใช้เอง G Suite และเพื่อป้องกันการระงับการส่งออกอีเมล์ชั่วคราวจากทาง Google ด้วย.