Google Apps คืออะไร

แก้ไขล่าสุด: 15.02.2016 : 11:02  โดย: Sasina

google apps คืออะไร

              Google Apps หมายถึง บริการอีเมล์ไม่ได้ให้สำหรับบุคคลทั่วไป แต่มีไว้ให้สำหรับ ผู้ที่มีโดเมนเป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการจาก Google ที่มุ่งเน้นให้บริการทางด้านระบบอีเมล์และระบบ Hosting โดยนำเอาเทคโนโลยี Could Computing เข้ามาใช้งาน เข้าไปกับโดเมนของคุณ Google Apps เป็นการใช้ application อย่าง Google mail, Google Calendar, Google Talk, Google Docs  และ Google Sites ผ่านชื่อโดเมนของคุณเอง โดยผ่านทาง Web Base แค่มีการใช้งานอินเตอร์เน็ตก็สามารถใช้งาน Google Apps ได้เต็มรูปแบบ