ข้อจำกัดการใช้งานปฏิทิน

แก้ไขล่าสุด: 04.04.2016 : 10:53  โดย: nongnooch

Google Apps Thai

หากผู้ใช้นำข้อมูลปฏิทินจากระบบปฏิทินอื่นเข้าสู่ Google Calendar คุณอาจพบว่ามีเฉพาะกิจกรรมรายการแรกของชุดกิจกรรมเกิดซ้ำเท่านั้นที่ถูกทำข้อมูลให้ตรงกัน หรือในบางกรณีอาจไม่มีกิจกรรมใดในชุดเลยที่ได้รับการทำข้อมูลให้ตรงกัน ซึ่งเป็นเพราะโปรโตคอล Microsoft Exchange ActiveSync นั้นไม่สามารถระบุค่าของกิจกรรมที่เกิดซ้ำหลายครั้งในเดือนเดียวกัน (เช่น "วันจันทร์แรกและวันจันทร์สุดท้ายของทุกเดือน") ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ส่วนกิจกรรมเกิดซ้ำที่สร้างขึ้นใน Google Calendar นั้นจะสามารถได้รับการทำข้อมูลให้ตรงกันได้อย่างถูกต้อง