เช็คอุณหภูมิล่วงหน้าบนปฏิทินของตัวเอง

แก้ไขล่าสุด: 08.09.2016 : 05:32  โดย: Yutthachai

ในตั้งค่าเพื่อเเสดงสภาพอากาศใน Google Calendar เพื่อที่จะบอกสภาพอากาศในวันปัจจุบันและอนาคตภายในอาทิตย์นั้นๆ การแสดงสภาพอากาศก็จะบอกโดยอ้างอิงจาก Location หรือสถานที่ๆเราอยู่ ซึ่งเมื่อเรารู้การพยากรณ์อากาศในอนาคตเราก็สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการเดินทางหรือวางแผนการนัดหมายเพื่อนๆได้ การแสดงภาพอากาศนั้นจะบอกเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยเป็นองศาหรือฟาเรนไฮน์ขึ้นอยู่ที่เรากำหนด และนอกจากนี้ยังแสดงสัญลักษณ์ถึงสภาพอากาศ เช่นมีฝน อากาศดี เป็นต้น ซึ่งเราสามารถที่จะตั้งค่าการแสดงสภาพอากาศได้ดังนี้
  1. Log in เข้าสู่ Google Apps Business ด้วย Username และ Password
  2. เลือกที่เมนู “Calendar” เพื่อดูรายการตารางการนัดหมายของเรา

Google Apps Business

  1. เลือกที่ “รูปฟันเฟือง” > “Settings” เพื่อเข้าไปตั้งค่าการแสดง weather ในปฏิทินของเรา

Google Apps Business

  1. เลื่อนหาในส่วนของ “Location” ให้ใส่ที่ตั้งหรือชื่อเมืองที่เราอยู่ และในส่วนของ “Show weather based on my location” ให้เลือกเป็น ํC หรือ ํF จากนั้นก็กด “Save” เพื่อบันทึกการตั้งค่า

Google Apps Business

  1. ก็จะได้ weather ในปฏิทินของเราดังรูป

Google Apps Business