ข้อดีของการใช้งานไดรฟ์

แก้ไขล่าสุด: 08.06.2016 : 09:51  โดย: Thitiporn

อีเมล์โฮสติ้ง
  • ลดความซับซ้อนในการเก็บเอกสารหลายรูปแบบ หลายเว่อร์ชั่น
  • เอกสารนั้นๆ ก็จะจัดเก็บไว้ที่  Server ของ Google ซึ่งมีความปลอดภัยที่สูง
  • ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ยุ่งยาก
  • ง่ายต่อการใช้งาน เพราะเหมือนทำงานโดยใช้โปรแกรม  Microsoft  Office
  • ไม่ต้องส่งเอกสารไปทางอีเมล์หรือ Copy ใส่ Thumb drive ไม่ต้องเสียเวลาในการส่งอีเมลล์กลับไปกลับมา หรือประสบปัญหาอีเมลล์ของผู้รับเต็มทำให้ไม่สามารถรับไฟล์เอกสารได้
  • ผู้มีส่วนร่วมทุกคนสามารถเข้าจัดการเอกสารได้ โดยไม่ต้องดาวน์โหลดเอกสารมาเก็บไว้เครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเอง
  • ควบคุมกำหนดสิทธิ์ว่าใครสามารถดู แก้ไข  เอกสาร ได้บ้าง
  • ทำงานบนเอกสารชิ้นเดียวกัน ขณะเดียวกัน ได้คราวละหลายๆคน ซึ่งแต่ละคนสามารถเห็นว่าอีกใครกำลังพิมพ์อะไรอยู่ แบบ Real-Time
  • ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะ Google เป็นหนึ่งทางด้านการค้นหาอยู่แล้ว สามารถค้นหาข้อความที่อยู่ในเอกสารได้ด้วยไม่ได้ทำการค้นหาเฉพาะชื่อไฟล์