ประโยชน์ของไดรฟ์

แก้ไขล่าสุด: 16.04.2016 : 07:52  โดย: Sasina

Google Apps Thai

         Google Drive สามารถแชร์ไฟล์งานได้ทีละหลายๆ คน ทำให้แต่ละคนทำงานได้โดยไม่ซ้ำซ้อนและสะดวกรวดเร็วขึ้น  และมีประสิทธิภาพ เช่น ถ้ามีการแก้เนื้อหาพร้อมกันหลายๆคน สามารถตรวจสอบได้ว่าใครแก้ไขข้อมูลล่าสุด และไม่ต้องเอาไฟล์ล่าสุดของแต่ละคนมารวมกันเหมือนกันทำงานทั่วๆ  เพราะทาง Google จะประมวลผลแลจะแสดงเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

         Google Drive สามารถรองรับไฟล์ได้หลายประเภท เช่น ทั้ง PDF, CAD/CAM, PhotoShop, Illustrator , Image, MS Office, Sound, HD Video, Multimedia ฯลฯ มีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ติดมากับไฟล์ สามารถเปิดไฟล์ได้โดยไม่ต้องมีโปรแกรมเฉพาะเจาะจง
         Google Drive พร้อมทำงานได้ทุกแพตฟอร์ม Windows, Mac , Linux และรองรับการทำงานผ่านสมาร์ทโฟน เช่น ios (iPhone, iPad), Android, Windows Phone