การใช้งาน Google Drive บนเว็บ

แก้ไขล่าสุด: 18.03.2016 : 02:56  โดย: Sasina

 ลงทะเบียน Google Apps คลิกที่นี่

                ระบบอีเมล์ Google Apps การใช้งานของระบบอีเมล์นี้ทำได้ไม่ยาก หลังจากที่ได้ทำการสมัครใช้งาน Google Apps เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถใช้งาน Google Drive ได้ ซึ่งวิธีการใช้ Google Apps มีหลักการใช้งานดังต่อไปนี้

 1. ทำการ Login  และคลิกเลือกเมนู Document

  บริการอีเมล์
   
 2. ทำการเลือกประเภทเอกสารที่ต้องการสร้าง

  ระบบอีเมล์
   
 3. หลังจากได้เลือกประเภทเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทำการใส่ข้อมูลที่ต้องการ

  อีเมล์
   
 4. หากผู้ใช้มีเอกสารที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว ก็สามารถใช้เอกสารที่มีอยู่ที่เครื่องได้เลย
  โดยการคลิกที่ไอคอน อีเมล์โฮสติ้ง   แล้วเลือกเมนู Files เพื่อเลือกไฟล์เอกสารที่อยู่ในเครื่อง เพื่อนำมาใช้

  อีเมล์
   
 5. หลังจากได้แก้ไขข้อมูลเรียบแล้ว ต้องการแชร์เอกสาร โดยกดที่ไอคอน บริการอีเมล์ แล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังนี้
  ระบบอีเมล์

 

 •    หมายเลข 1 ใส่กรอกข้อมูล e-mail address ของผ็ที่ต้องการให้แชร์ไฟล์
 •    หมายเลข 2 เป็นการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน