Convert Document Google Apps Drive

Updated: 18.03.2016 : 03:41  By: Sasina

การ Convert เอกสารใน Google Drive คือการนำเอาไฟล์งานที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นไปไว้บน Google Drive แล้วทำการแปลงไฟล์นั้นให้เป็นไฟล์เอกสารของ Google ซึ่งเอกสารที่เราอัพโหลดขึ้นไปนั้น ตัวเอกสารเองจะไม่สามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมุลใดๆได้  นอกจากดูเอกสารนั้นได้เพียงอย่างเดียว แต่ถ้าเราConvert หรือแปลงไฟล์ที่อัพโหลดไปบน Google Drive เราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนั้นได้นั่นเอง  ซึ่งก็มีวิธีการและขั้นตอนดังนี้ 
การสร้างไฟล์ Word, Excel, PowerPoint ที่เราสร้างไว้บนเครื่องนั้น ถ้าหากเราต้องการนำเอกสารขึ้นไปเก็บไว้ที่ Google Drive เราจะต้องทำการแปลงไฟล์เหล่านี้ให้กลายเป็นเอกสาร Google ก่อน ถึงจะสามารถแก้ไขงานนั้นๆ ได้ ดังนั้นวิธีการแปลงไฟล์ให้กลายเป็นเอกสาร Google นั้นมีวิธีการดังนี้
  1. Upload ไฟล์งานที่ต้องการเก็บไว้บน Google Drive

การ Convert เอกสาร Google Drive

  1. รอการ Upload จนเสร็จสิ้น

การ Convert เอกสาร Google Drive

  1. เปิดเอกสารขึ้นมา จะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถแก้ไข รายละเอียดต่างๆ ในเอกสารได้

การ Convert เอกสาร Google Drive

  1. จากนั้นกลับมาที่ Drive หน้าแรก เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลงไฟล์> คลิกขวา> เปิดด้วย > Google เอกสาร

 การ Convert เอกสาร Google Drive

  1. รอให้เอกสารโหลด แล้วเราก็จะสามารถแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ในเอกสารได้

การ Convert เอกสาร Google Drive

  1.  หลังจากที่เราแปลงไฟล์เสร็จแล้ว Google Drive ก็จะสร้างไฟล์ที่เป็นของ Google เอกสารให้เรา โดยที่ไม่ต้องแปลงไฟล์ใหม่

การ Convert เอกสาร Google Drive

  1.  หรือหากต้องการให้แปลงไฟล้ให้เองอัตโนมัติก็เข้าไปที่ "การตั้งค่า" > "การตั้งค่าการ Upload" > "แปลงไฟล์ที่อัฟโหลดเป็นรูปแบบ Google เอกสาร" เพียงเท่านี้ก็จะแปลงไฟล์ที่เรา Upload เข้ามาเป็นรูปแบบ Google เอกสาร ในแบบอัตโนมัติ

การ Convert เอกสาร Google Drive