การใช้งานแบบ Form

แก้ไขล่าสุด: 18.03.2016 : 02:29  โดย: Sasina

Form ใน Google Drive เป็นการสร้างแบบฟอร์มที่ต้องการคำตอบจากผู้ตอบ เพราะการทำงานของ Form นั้นเมื่อเราทำการส่งไปถึงผู้รับ โดยให้ผู้รับตอบและส่งคำตอบกลับมา เราจะสามารถรู้ว่าผู้ที่ตอบแบบฟอร์มได้เลือกคำตอบ หรือตอบอะไรบ้าง แต่ผู้ที่ตอบแบบสอบถามจะไม่รู้ว่าคำตอบที่ตัวเองตอบนั้นผิดหรือถูก ซึ่งประโยชน์นี้สามารถนำไปใช้ได้กับการทำแบบสอบถามออนไลน์ในองค์กร แบบสอบถามความพึงพอใจในองค์กร หรือการทำข้อสอบออนไลน์ก็สามารถทำได้เช่นกัน ซึ่งการเก็บข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคำถามและคำตอบของผู้ตอบ ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ที่ Drive ของเราโดยอัตโนมัติและถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์ Spreadsheet ซึ่งการสร้างแบบสอบถามออนไลน์สามารถทำได้ดังนี้
 1. Login เข้าสู่ระบบ Google Apps Business ด้วย Username และ Password
 2. เลือกเมนู Drive เลือก "Create" > "Form"

การใช้งานแบบ Form ใน Google Drive

 1. จากนั้นจะแสดงหน้าต่างให้เราตั้งชื่อแบบ Form ให้ตั้งชื่อแบบ Form และเลือก Theme ของ Form ที่เราต้องการ จากนั้นกด "OK"

การใช้งานแบบ Form ใน Google Drive

 1. ต่อไปจะแสดงหน้าต่างให้สร้างแบบฟอร์ม ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่
  • ส่วน Settings จะมีให้กำหนดคือผู้ใช้จะต้อง Login เป็น GICT ถึงจะเห็นแบบฟอร์ม และให้เก็บรวบรวมรายชื่อของผู้ที่ตอบกลับมา ในที่นี้ให้เลือกทั้งสองข้อ
  • ส่วนเขียนคำถามในแบบฟอร์ม ก็จะให้เราใส่คำถามที่เราต้องการถาม
  • ส่วนยืนยัน คือส่วนที่ให้เรากำหนดยืนยันการบันทึกของข้อมูลหรือการอนุญาติให้ส่งลิงค์ตอบกลับ

การใช้งานแบบ Form ใน Google Drive

การใช้งานแบบ Form ใน Google Drive

การใช้งานแบบ Form ใน Google Drive

 1. จากนั้นในส่วนของการสร้างคำถามจะประกอบด้วย
  • Question Title คือ คำถามที่เราจะถาม
  • Question Type คือ รูปแบบคำตอบที่ต้องการ
  • ในส่วนของ Question Type ก็มีให้เลือกหลายแบบ ตามรูปแบบที่ต้องการคำตอบ ในที่นี้ขอเลือกเป็น "Multiple choice"

 1. จากนั้นก็กด "Done" เพื่อเสร็จในการสร้างคำถามในเเต่ละข้อ

การใช้งานแบบ Form ใน Google Drive

 1. จากนั้นเมื่อเราจะสร้างคำถามต่อไปก็ให้เลือก Add Item ก็จะปรากฏรูปแบบคำถามขึ้นมา ก็เลือกตามที่ต้องการ

การใช้งานแบบ Form ใน Google Drive

 1. จากนั้นก็จะได้คำถามทั้งหมดแบบนี้ที่เราสร้างขึ้นมา

การใช้งานแบบ Form ใน Google Drive

 1. หรือหากเราต้องการแก้ไขก็สามารถทำได้ ดังรูป

การใช้งานแบบ Form ใน Google Drive

 1. ในส่วนของ Confirmation message คือส่วนที่เราเขียนข้อความคำเชิญ ที่จะถูกส่งไปยังผู้ที่เราเชิญให้เข้ามาตอบแบบฟอร์มของเรา เมื่อเขียนเสร็จแล้วก็กด "Send form" เพื่อที่กำหนดที่อยู่อีเมล์ของผู้ที่เราต้องการที่จะส่งแบบ from นี้ไปให้

การใช้งานแบบ Form ใน Google Drive

 1. จากนั้นจะแสดงหน้าต่างๆ ที่เราต้องการที่จะเผยแพร่ ซึ่งจะเอาลิงค์นี้ไปให้คนในองค์กรหรือแชร์ผ่าน Social Network หรือกำหนดบุคคลที่เราต้องการส่งแบบฟอร์มนี้ให้ จากนั้นกด " Send "
  * เราสามารถเเชร์ให้บุุคคลในองค์กรเราเข้ามาร่วมแก้ไขในแบบ Form นี้ของเราได้โดยเลือก " Add callaboratiors "

การใช้งานแบบ Form ใน Google Drive

 1. นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถกำหนดได้อีกว่าเมื่อมีผู้ตอบกลับมาแล้ว จะให้คำตอบอยู่ที่ไหนโดยเลือกที่ "Responses"  > "Change response destination"

การใช้งานแบบ Form ใน Google Drive

 1. จากนั้นกำหนด โดยเลือกว่าจะให้สร้าง Spreadsheet ใหม่ หรือ Spreadsheet เดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งในที่นี้ก็ให้เลือกเป็น New Spreadsheet จากนั้นก็ตั้งชื่อของ Spreadsheet 

การใช้งานแบบ Form ใน Google Drive

 1. และเมื่อมาดูใน Drive ของเราก็จะเห็นไฟล์ที่จัดเก็บข้อมูลตอบกลับสร้างขึ้นมาให้เราอีก 1 ไฟล์

การใช้งานแบบ Form ใน Google Drive

 1. และเมื่อเปิดเข้ามาดูก็จะเห็นคำตอบที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่งกลับมา พร้อมกับชื่อของผู้ตอบ

การใช้งานแบบ Form ใน Google Drive