เช็คประวัติการแก้ไขไฟล์

แก้ไขล่าสุด: 18.03.2016 : 03:03  โดย: Sasina

Revision History คือการดูประวัติการทำงานในเอกสารของเรา ซึ่งจะถูกจัดเก็บว่ามีใครที่แก้ไขงาน หรือเพิ่มเนื้อหาลงไปในเอกสารบ้าง ซึ่งในประวัตินั้นจะเก็บเพียงชื่อ, วันและเวลาที่เข้ามาแก้ไขหรือเพิ่มเติมในงานของเราเท่านั้น มีวิธีการดูประวัติการแก้ไขได้ดังต่อไปนี้
  1. Login เข้าสู่ Google Apps Business ด้วย Username และ Password
  2. จากนั้นเลือกที่ “Drive” เพื่อเปิดเอกสาร “Google Document” ที่มีอยู่แล้วใน Drive ของเรา

Google Apps Business

  1. จากนั้นเลือกที่ “File” > “See revision history” เพื่อดูประวัติการแก้ไขในเอกสารนั้นๆ

Google Apps Business

  1. จากนั้นก็จะปรากฏแถบประัวัติโดยแสดงชื่อ, วันและเวลาของผู้ที่ทำการแก้ไขเอกสาร

Google Apps Business

Google Apps Business

Google Apps Business

  1. เมื่อเราคลิกเลือกรายการที่ถูกแก้ไข ข้อความที่ถูกก็จะถูกขีดทับและเป็นสีชมพู แสดงถึงการถูกลบออกไป โดย Eve Gict
  2. ถ้าข้อความขึ้นเป็นสีชมพู แสดงว่าข้อความนั้นถูกเขียนเพิ่มเข้ามาให้เอกสารโดย Eve Gict
  3. และถ้าข้อความเป็นสีเขียวแสดงถึงการเพิ่มเนื้อหาเข้ามาโดย Nee Gict

Google Apps Business