การป้องกันแผ่นงานใน Google Spreadsheet

แก้ไขล่าสุด: 06.09.2016 : 04:57  โดย: Unchitta

ไฟล์สเปรดชีดที่แบ่งปันอาจมีหลายแผ่นงาน เราสามารถป้องกันการแก้ไขงานในบางแผ่นงานได้ ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
 
  1. ภายในหน้าไดร์ฟ สร้างสเปรตชีด เลือก ใหม่

  2. หลังจากสร้างสเปรตชีด คลิกเมาส์ที่ชื่อสมุดงาน เลือกคำสั่ง ป้องกันแผ่นงาน

  3.  จะปรากฎแถบแผ่นงานและช่วงที่มีการป้องกัน ให้ใส่อีเมล์ที่ต้องการตั้งค่า เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม ตั้งค่าสิทธิ์

  4. จากนั้นต้องค่าสิทธ์การแก้ไขช่วง

                   1)แสดงคำเตือนเมื่อแก้ไขช่วงนี้

                   2)จำกัดคนที่สามารถแก้ไขช่วงนี้

        5.ที่แผ่นงานจะปรากฏสัญลักษณ์กุญแจ ซึ่งหมายถึงการป้องกันการแก้ไขสำหรับผู้ได้รับการแบ่งปัน ดังรูปด้านล่าง