การตั้งค่าอีเมล์บนระบบปฏิบัติการ BlackBerry

แก้ไขล่าสุด: 18.03.2016 : 02:11  โดย: Sasina

เป็นการตั้งค่าการเชื่อมโยง BlackBerry ของคุณเข้ากับบัญชีอีเมล์ หรือเพื่อสร้างอีเมล์แอดเดรสใหม่สำหรับสมาร์ทโฟนของคุณ เพื่อให้สามารถใช้งานสะดวกได้ตามความต้องการ และใช้สมาร์ทโฟนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุน  ซึ่งการตั้งค่าทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 

การตั้งค่าอีเมล์บน Black Berry

 1. เลือกเมนู "ตั้งค่า (Setup)" บนหน้าจอหลักของอุปกรณ์

   Setting Email BlackBerry

 2. จากนั้นเลือกเมนู “บัญชีอีเมล์ (Email Accounts)”

  Setting Email BlackBerry

 3. เลือก "บัญชีจดหมายของอินเทอร์เน็ต (Internet Mail Account)"

  Setting Email BlackBerry

 4. แล้วทำการเลือกบัญชีอีเมล์ "Gmail" (ถ้าหากต้องการใช้งานบัญชีอีเมล์อื่น ก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการ

  Setting Email BlackBerry

 5. ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชี Gmail ของคุณ
 6. เมื่อใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม "Continue" เพื่อตั้งค่าอีเมล์

  Setting Email BlackBerry

 7. หน้าจอการตั้งค่าจะแสดงข้อความยืนยันว่าบัญชีอีเมล์ที่คุณใส่รายละเอียดได้ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นกดปุ่ม “Continue” เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถใช้งาน Email ที่ตั้งค่าไว้ได้ตามปกติจากไอคอนที่หน้าจอหลักของอุปกรณ์

  Setting Email BlackBerry