การจัดเรียงอีเมล์ใน Inbox

แก้ไขล่าสุด: 17.03.2016 : 09:53  โดย: Sasina

Google Apps มีความสามารถในการจัดเรียง Inbox ใหม่ตามความสะดวกในการใช้งานของเรา ซึ่งเราสามารถจัดการแสดงผล Email ภายใน Inbox ของเราได้ โดยแบ่งเป็น 5 ชนิดการแสดงผล คือ
 
  • Classic
  • Important first
  • Unread first
  • Starred first
  • Priority Inbox
 

การจัดเรียงอีเมล์ใน Inbox

 
แบบ Classic
คือการจัดเรียงรูปแบบปกติ เรียงตามลำดับการเข้าของเมล์ตามเวลา
 

การจัดเรียงอีเมล์ใน Inbox

แบบ Important first
คือการจัดเรียงออกเป็น 2 ส่วน คือ Important เอาไว้ด้านบนสุด อีก1 ส่วนก็จะเป็น อีเมล์อื่นๆ(Everything else)
 

การจัดเรียงอีเมล์ใน Inbox

แบบ Unread first
คือการจัดเรียงเป็น 2 ส่วน คือเอาอีเมล์ที่ยังไม่ได้เปิดอ่านขึ้นมาไว้ข้างบนสุด และอีกส่วนคือ Everything else อีเมล์อื่นๆไว้ด้านล่าง เเละเราจะสังเกตว่าอีเมล์ที่เรายังไม่ได้อ่านจะเป็นตัวสีเข้ม ส่วนอีเมล์ที่เราอ่านแล้วจะเป็นตัวหนังสือปกติ
 

การจัดเรียงอีเมล์ใน Inbox

แบบ Starred first
คือจะแยกการจัดเรียงเป็น 2 ส่วนเช่นกันโดยที่ส่วนแรกสุดจะเป็น Starred ขึ้นบนสุด ส่วนที่ 2 ก็จะเป็นEverything else อีเมล์อื่นๆไว้ด้านล่าง
 

การจัดเรียงอีเมล์ใน Inbox

แบบ Priority Inbox
ในรูปแบบนี้จะเเยกเอกสารออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ Important and unread , Starred และ Everything else ซึ่งเมื่อจัดเรียงแล้วก็จะทำให้เราสะดวกเวลามีอีเมล์เข้ามามากๆก็จะง่ายต่อการเช็คดู
 

การจัดเรียงอีเมล์ใน Inbox