Google Groups

Updated: 17.03.2016 : 09:49  By: Sasina

Google Groups คือกลุ่มที่เป็นของผู้ใช้ ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้บริการของ Google Apps ซึ่ง Google Groups ไม่เพียงแต่ให้คุณสามารถจัดการและเก็บรายชื่อรับอีเมล์ของคุณไว้ในฐานข้อมูล แต่ยังเป็นวิธีในการสื่อสารและร่วมมือกับสมาชิกในกลุ่มได้อย่างแท้จริง Google Groups มีพื้นที่เก็บข้อมูลมากมาย เพจที่กำหนดเองได้ และตัวเลือกการจัดการที่เป็นเอกลักษณ์ และเช่นเคย Google Groups จะแสดงเฉพาะโฆษณาแบบข้อความที่เกี่ยวข้องเท่านั้น (ไม่มีโฆษณาแบบแบนเนอร์หรือป๊อปอัป)
 
 1. Login เข้าสู่ระบบ Google mail โดยใช้ User และ Password
 2. เลือกที่เมนู " Groups "
 3. จากนั้นก็จะเข้าสู่หน้า แรกของ Group จากนั้นก็เลือกกด " Create Group " เพื่อสร้าง Group

  การใช้ Google Groups

 4. ตั้งชื่อ Group ของเรา ซึ่งต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

  การใช้ Google Groups

 5. และเลือกประเภทของ Group ซึ่งมีอยู่ 3 ประเภทคือ
  • Email list
   รายชื่ออีเมลให้ผู้ใช้สามารถโพสต์ข้อความจากเว็บหรือผ่านทางอีเมล กลุ่มนี้เป็นกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อของเรา
  • Web forum
   คือฟอรั่มเว็บช่วยให้ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มและมีการอภิปรายมีส่วนร่วมและการโต้ตอบบนเว็บ มันมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดเว็บเปิดการใช้งานรวมถึงเครื่องมือการดูแล สมาชิกในกลุ่มหัวข้อที่โพสต์และตอบกลับผ่านเว็บอินเตอร์เฟส แต่ยังคงสามารถรับการปรับปรุงผ่านทางอีเมล์
  • Q&A forum
   คำถามและคำตอบที่เป็นฟอรั่ม ฟอรั่มเว็บที่มีคุณสมบัติพิเศษเปิดการใช้งานเพื่อสนับสนุนประสบการณ์ในการถามและตอบคำถาม หัวข้อสามารถทำเครื่องหมายเป็นแก้ไขจัดอันดับโดยผู้ใช้และคุณสามารถใช้หมวดหมู่เพื่อจัดคำถามภายในฟอรั่ม คนต้องโพสต์ข้อความผ่านเว็บอินเตอร์เฟส แต่ยังคงสามารถรับการปรับปรุงผ่านทางอีเมล์
  • ในที่นี้เลือกเป็น Email list จากนั้นก็กด "Create" เพื่อสร้าง Group

   การใช้ Google Groups

  • จากนั้น ก็จะบอกว่าเราสร้างสำเร็จแล้ว โดยถามเราว่าต้องการเชิญเพื่อนให้มาเป็นสมาชิกในกลุ่มต้องการตั้งค่ากลุ่ม หรือเพิ่มหัวข้อ

   การใช้ Google Groups

  • ตัวอย่างเมื่อมีเพื่อนเข้ามาตอบคำถามที่เราต้องการ ซึ่งเราสามารถคลิกเข้าไปดูเพื่อดูคำตอบและตอบกลับเพื่อนคนนั้นๆได้

   การใช้ Google Groups

การ Invite เพื่อนเข้ามาเป็นสมาชิกใน Groups
การกำหนดสิทธิในการเข้าถึง Groups
ซึ่งเราสามารถกำหนดได้ในตอนที่เราสร้าง Groups ขึ้นมา ซึ่งก็มีอยู่ 3 ขั้นคือการเข้าถึงหัวข้อที่โพส   เนื้อหาในโพส และการขอเข้าร่วมกลุ่ม

***- ไม่สมารถใช้อีเมล์อื่นๆนอกจาก gmail เข้ามาตอบใน Groups ได้
   - สามารถหาเจอ Groups ได้จากการค้นหา เพราะเป็นการสร้า้งแบบสาธารณะ
   - ต้องเข้าร่วมกลุ่มเท่านั้นถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเข้าไปตอบได้

 1. Login เข้าสู่ระบบ Google mail ด้วย Username และ Password
 2. เลือกเมนู " Groups "
 3. จากนั้นเลือก " My Groups " > " Groups " ที่เราต้องการกำหนดสิทธิ

  การใช้ Google Groups

 4. เลือกที่ " Manage "

  การใช้ Google Groups

 5. จะปรากฏแถบ " Member " ขึ้นมาให้เลือกที่ " Invite member " เพื่อเชิญเพื่อนเข้ามาในกลุ่ม

  การใช้ Google Groups

 6. จากนั้นจะแสดงหน้าต่างให้ใส่ Email เพื่อนที่ต้องการเชิญ และเขียนคำเชิญ จากนั้นกดปุ่ม " Send invites " เพื่อเชิญเพื่อนเข้ามาใน Groups

  การใช้ Google Groups

  1. การเข้าถึงหัวข้อที่โพส สามารถกำหนดได้ คือ
   • Managers of the groups คือ ผู้จัดการสิทธิ
   • All members of the groups คือ สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
   • Anyone คือ ทุกคน
   • Owners of the groups คือเจ้าของ Groups

    การใช้ Google Groups

  2. การเข้าถึงเนื้อหาที่โพส สามารถกำหนดได้ คือ
   • Managers of the groups คือ ผู้จัดการสิทธิ
   • All members of the groups คือ สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
   • Anyone คือ ทุกคน
   • Owners of the groups คือเจ้าของ Groups

   การใช้ Google Groups

  3. การขอเข้าร่วมกลุ่ม สามารถกำหนดได้ คือ
   • Anyone คือ ทุกคน
   • Only invited users คือ เฉพาะคนที่ได้รับเชิญ
   • Anyone can ask คือ ทุกคนสามารถร้องขอ

    การใช้ Google Groups