การสร้าง Label ช่วยจัดการอีเมล์

แก้ไขล่าสุด: 02.09.2016 : 04:22  โดย: Yutthachai

การใช้ Label ในการแยก Email จะช่วยให้เราสะดวกในการค้นหา Email มากขึ้น เพราะ Label จะช่วยแยกประเภทอีเมล์ตามที่เราต้องการ สามารถเพิ่ม Label และกำหนดให้เป็นสีต่างๆ เพื่อช่วยในการแยกอีเมล์ได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งวิธีการสร้างและการใช้ Label มีดังต่อไปนี้
 
วิธีการสร้าง Label
 
 1. Login เข้าสู่ระบบ Google Mail ด้วย Username และ Password
 2. เลือกแท็บเมนู Mail
 3. ในส่วนของเมนู Compose ให้เลือก "More" > "Create new label"
   

  การสร้าง Label ช่วยจัดการอีเมล์

 4. จากนั้น จะแสดงหน้าต่างเพื่อให้เรากำหนดชื่อของ Label นั้นๆ แล้วกดปุ่ม "Create" เพื่อสร้าง Label
   

  การสร้าง Label ช่วยจัดการอีเมล์

   
 5. จากนั้น Label ที่เราได้สร้างก็จะปรากฏขึ้นมา ซึ่งเราสามารถกำหนดสีของแต่ละ Label ได้เพื่อจะได้แยกเป็นหมวดหมู่ง่ายๆ
   

  การสร้าง Label ช่วยจัดการอีเมล์

   
 6. จากนั้นเราก็สามารถที่จะนำ Label นี้ไปแปะไว้ที่ Email ที่เราต้องการโดยการคลิกที่ Label แล้วลากมาวาง
   

  การสร้าง Label ช่วยจัดการอีเมล์

   
 7. หรือจะคลิกเลือกหน้า Email แล้วกดที่ Label เลือก Label ที่เราต้องการ ก็สามารถทำได้เช่นกัน
   

  การสร้าง Label ช่วยจัดการอีเมล์

   
 8. ผลที่ได้จากการแปะ Label
   

  การสร้าง Label ช่วยจัดการอีเมล์

   
วิธีการใช้ Label ด้วยตัวกรองเอกสาร (Filters)
วิธีการใช้ Label ด้วยตัวกรองเอกสาร(Filters) ข้อดีของการใช้ Filters คือเราตั้งให้กรองเอกสาร(Filters) ก็จะทำการกรองตามค่าที่เรากำหนด ซึ่งเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาให้การใส่ Label ที่ละอันซึ่งเมื่อเราให้ตัว Filter กรองเอกสารแล้ว เราก็กำหนดให้ใส่ Label ไปด้วยเลย ซึ่งก็มีขั้นตอนดังนี้
 1. Login เข้าสู่ระบบ Google Mail ด้วย Username และ Password
 2. เลือกที่เมนู Mai
 3. ในส่วนของเมนู Compose ให้เลือก "more" > "Create new label"
   

  การสร้าง Label ช่วยจัดการอีเมล์

   
 4. จากนั้นก็จะแสดงหน้าต่างเพื่อให้เรากำหนดชื่อของ Label นั้นๆ แล้วกดปุ่ม "Create" เพื่อสร้าง Label

   

  การสร้าง Label ช่วยจัดการอีเมล์การสร้าง Label ช่วยจัดการอีเมล์

   
 5. จากนั้น จะแสดง Label ที่เราทำการสร้างขึ้นมา
   

  การสร้าง Label ช่วยจัดการอีเมล์

   
 6. จากนั้นกดเครื่องหมายชี้ลง "Show Search Option" ที่ช่อง Search จะปรากฏหน้าจอดังภาพ ใส่ Email ที่เราต้องการกรอง กดปุ่ม "Create filter with this search"
   

  การสร้าง Label ช่วยจัดการอีเมล์

   
  โดยที่ประเภทการค้นหา
  • Search คือค้นจาก Email ทั้งหมดที่มีอยู่
  • From คือค้นจาก Email ที่ส่งเข้ามาหาเรา
  • To คือค้นจากที่เราส่งให้ Email ที่เรากำหนด
  • Subject คือค้นจากหัวข้อ Email ทั้งหมด
  • Has to words คือค้นจากที่เนื้อหาภายใน Email มีคำเหล่านี้อยู่ภายใน
  • Doesn’t have คือจะต้องไม่มีคำหรือสิ่งนี้
  • Has Attachment คือจะต้องมีไฟล์แนบด้วย
    
 7. และจากนั้นก็คลิกเลือกเครื่องหมายถูก หน้า “Apply the label” แล้วเลือกรายการ Label ที่เราต้องการแปะ จากนั้นก็คลิกเลือกเครื่องหมายถูกหน้า “Also apply filter to 16 matching conversations” แล้วกด “Create filter”
   

  การสร้าง Label ช่วยจัดการอีเมล์

 8. ผลที่ได้จากการใช้ Filter 
   

  การสร้าง Label ช่วยจัดการอีเมล์

 9. และเมื่อทำการ เพิ่ม Filter เข้ามา
   

  การสร้าง Label ช่วยจัดการอีเมล์