Overview of Google Mail

Updated: 17.03.2016 : 09:25  By: Sasina

Google mail คือบริการอีเมล์ที่ทำงานบนระบบ Search Engine ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากแนวคิดที่ว่าอีเมล์ ใช้งานง่ายมีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ที่สำคัญคือ เน้นความปลอดภัยของข้อมูลและไฟล์แนบต่างๆ
Google ยังไม่หยุดการพัฒนาระบบอีเมล์และแอพลิเคชันที่ใช้สนับสนุนทุกๆผลิตภัณฑ์ของ Google จึงทำให้หน้าตาของผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆ ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวก และง่ายในการใช้งานได้อย่างคอบคลุมของผู้ใช้นั่นเอง
 
Interface Google mail

Google Mail

 1. โลโก้ หรือ ไอคอน
  คือ มีไว้สำหรับใส่ภาพ หรือโลโก้

  Google Mail

 2. เขียนจดหมายใหม่
  คือ ใช้สำหรับเขียนจดหมายเพื่อส่งไปให้ผู้อื่น หรืออาจจะเขียนไว้เก็บเป็นแม่แบบโดยยังไม่ต้องการส่งให้ใครก็ได้เช่นกัน

  Google Mail

 3. กล่องจดหมาย
  คือ กล่องจดหมาย ที่ผู้ใช้สามารถเลือกการแสดงผลได้ตามประเภทที่มี ว่าต้องการให้แสดงผลจดหมายปะเภทใดก่อน-หลัง

  Google Mail

 4. ค่าเริ่มต้นประเภทของกล่องจดหมาย

  Google Mail

 5. User-Defined Label (โฟลเดอร์ที่ผู้ใช้สามารถกำหนดสีและรูปแบบ)
  คือ ผู้ใช้สามารถเลือกสีให้กับโฟลเดอร์แต่ละโฟลเดอร์เพื่อแยกประเภทของการใช้งานได้

  Google Mail

 6. Chat
  คือ มีไว้หรับให้ผู้ใช้ ค้นหา แชทให้กับผู้ที่กำลังออนไลน์อยู่ในขณะนั้น หรือส่ง SMS ฟรี

  Google Mail

 7. ค้นหา
  คือ มีไว้สำหรับให้ผู้ใช้ พิมพ์ข้อความ หือคำที่ต้องการค้นหา ไม่ว่าจะเป็น คำในเนื้อหาจดหมาย หัวข้อเรื่องจดหมาย ตามความต้องการของผู้ใช้

  Google Mail

 8. ปุ่มคำสั่งต่างๆ
  • ใช้เลือกอีเมล์ตามรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่ในโฟลเดอร์

   Google Mail

  • ใช้สำหรับ refresh หน้าจออีเมล์

   Google Mail

  • เมนูเพิ่มเติม ใช้สำหรับตั้งค่าการเลือกอีเมล์ และทำเครื่องหมายสำหรับการอ่านอีเมล์

   Google Mail

 9. ส่วนของโปรไฟล์ผู้ใช้
  คือ ที่อยู่อีเมล์แอดเดรส และรูปไอคอนผู้ใช้ ที่ทำการลงชื่อเข้าใช้งานในขณะนั้น สามารถ ออกจากระบบได้ที่นี่เช่นกัน

  Google Mail

 10. ปุ่มเลือกดูอีเมล์ในหน้าต่างๆ
  คือ ปุ่มที่ใช้สำหรับเลือกดูอีเมล์ในหน้าอื่นๆ ปุ่มวามือ คือการเลือกดูอีเมล์ที่เก่ากว่าหน้าปัจจุบัน และ ปุ่มทางซ้ายมือ คือ การเลือกดูอีเมล์ทล่าสุด หรือ ใหม่กว่าหน้าปัจจุบัน

  Google Mail

 11. ปุ่มการตั้งค่า
  คือ ปุ่มสำหรับจัดการ และตั้งค่าให้กับ บัญชี Google mail

  Google Mail

 12. ส่วนของจดหมาย
  คือ จดหมายทั้งหมด ที่รับเข้า - ส่งออก จะปรากฏอยู่ในส่วนนี้ ภายใต้โฟลเดอร์ที่คุณเลือก หรือ ค้นหา ซึ่งจะแสดง หัวข้อหลักๆนั่นคือ ชื่อผู้ส่ง หัวข้อหรือชื่อเรื่อง วันที่ และ เวลา

  Google Mail