การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ โดย Admin

แก้ไขล่าสุด: 13.09.2016 : 01:26  โดย: Unchitta

การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ คือการที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนชื่ออีเมล์ ของUser ในองค์กรของเรา ซึ่งผู้ที่จะสามารถทำการแก้ไขได้นั้นจะต้องเป็น Admin ของ Google Apps Business นั้นๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงชื่อนั้นก็สามารถทำได้ ทั้งการแก้ไขชื่อจริง นามสกุล และชื่ออีเมล์ที่ต้องการให้คนอื่นเห็น ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้
 
 1. Login ที่ admin.google.com (User ที่ Login ต้องเป็น admin ของระบบ) 
 2. ไปที่ User (ผู้ใช้)

 1. แสดงรายชื่อทั้งหมดของโดเมน 
    - เลือกรายชื่อที่ต้องการ
    - เลือกกดรูป  เลือก Rename (เปลี่ยนชื่อ)

 1. แสดง Popup ขึ้นมา 
  - กรอกชื่อ – นามสกุล ที่ต้องการเปลี่ยน เมื่อกรอกชื่อ – นามสกุลเสร็จแล้ว
  - เลือกกด เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ 

 1. อีกวิธี คือ
  - กรอกอีเมล์ ที่ต้องการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล ไว้บนช่อง “ ค้นหา ”  
  - จากนั้นให้กด “ ค้นหา ”
  - จะมีข้อมูลของ User ดังกล่าวแสดงขึ้นมา  
  - เลือกกดรูป เลือก Rename  
  - กลับขึ้นไปทำตาม ข้อ 4.