Google Adsense

แก้ไขล่าสุด: 25.04.2016 : 10:26  โดย: nongnooch

Google Adsense คือ หนึ่งในบริการของ Google ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีเว็บไซต์นำโฆษณาจาก Google Adsense มาวางไว้บนเว็บไซต์ของตนเองได้ ซึ่งเนื้อหาของโฆษณานั้นต้องเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของตนด้วย
โฆษณาของ Google AdSense มีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น แบบตัวอักษรข้อความ แบบรูปภาพ หรือแบบผสมทั้งตัวอักษรกับรูปภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเลือกขนาดโฆษณาและสีสันได้ตามความต้องการ เพื่อความสวยงามเมื่อนำไปวางบนเว็บไซต์นั่นเอง
 
การสมัครใช้งาน Google AdSense
 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.google.com/adsense เพื่อเริ่มสมัคร
 2. กด “ sign up now “ ที่มุมบนขวามือ เพื่อเข้าสู่ Step การสมัครของ Google Adsense ซึ่งมีทั้งหมด 3 Steps
   
   

 3. เข้าสู่ Step 1 คือการเลือกบัญชีอีเมล์ ที่ใช้ในการสมัคร
  • ให้ผู้ใช้กดปุ่มแรก ซ้ายมือ หากต้องการสร้าง บัญชีGoogle AdSense ด้วยบัญชี Google mail นี้
  • หรือกดปุ่มที่สองทางขวามือ หากผู้ใช้ต้องการสร้างบัญชี Google ใหม่
  ***จากกรณีในตัวอย่างนี้ กดที่ปุ่มด้านซ้ายมือ
   

 4. เข้าสู่ Step 2 คือการให้ข้อมูลของเว็บไซต์ เกี่ยวกับเนื้อหาภายในเว็บ ให้ผู้ใช้ กรอกข้อมูลดังนี้
  • กรอก URL เว็บไซต์ที่ต้องการนำ Google AdSense ไปใช้
  • แล้วเลือกภาษาในเว็บไซต์
  • อ่านกฏและนโยบายของ Google AdSense
  • ใส่เครื่องหมาย “ถูก” ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆด้านล่าง เพื่อยอมรับข้อตกลง
  • จากนั้นกดปุ่ม “Continue”
   
   

 5. เข้าสู่ Step 3 คือการกรอกข้อมูลและส่งใบสัมคร GoogleAdSense ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลดังนี้
  *** หมายเหตุ กรอข้อมูลทุกอย่างเป็น ภาษาอังกฤษ
  • เลือกประเทศ
  • ประเภทบัญชี ให้เลือกเป็นแบบ Individual
  • กรอกชื่อผู้รับเงิน
  • กรอกที่อยู่ เช่น
  • 102/45 moo 6
  • buayai
  • กรอกอำเภอ
  • เลือกจังหวัด
  • กรอกรหัสไปรษณีย์
  • กรอกหมายเลขโทรศัพท์ ให้ใส่ 66 นำหน้า เช่น เบอร์ 087-254-0216 ก็ให้ใส่เป็น 667-254-0216
  • Email preference: ให้เลือกตามความต้องการจะเลือกเป็นอะไรก็ได้

  •  
 6. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “Submit my application” เพื่อส่งใบสมัคร Google Sense
   
   

 7. หลังจากนั้นให้คุณไปเช็คอีเมล์ที่ได้สมัครไว้ เพื่อยืนยัน
 8. เมื่อยืนยันแล้วให้รอประมาณ 2-3 วัน เพื่อ Google ตรวจสอบข้อมูลของคุณ และจะส่งอีเมล์มาแจ้งว่าคุณสมัครผ่านหรือไม่ ถ้าสมัครผ่านก็เป็นอันเสร็จสมบูณณ์และสามารถเข้าไปใช้งานได้