Blogger On Google Apps

Updated: 16.03.2016 : 03:05  By: Sasina

Blogger สำหรับ Google Apps Business มีความพิเศษกว่า Blog ทั่วไปตรงที่ Blog ทั่วไปจะไม่สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้เขียนBlogได้ ซึ่ง Blogger สำหรับ Google Apps Business นั้น สามารถทำได้ด้วยขั้นตอนที่สะดวกและง่ายมาก
 1. เปิด Blogger ของคุณขึ้นมา
   
   

  การใช้งาน Blogger ผ่าน Google Apps

 2. เลือกเมนู "การตั้งค่า"
   
   

  การใช้งาน Blogger ผ่าน Google Apps

 3. เลือกเมนู "พื้นฐาน" ดูในช่อง "สิทธิ์" ส่วนของ "ผู้เขียนบล็อก" จากนั้นกำหนดสิทธิ์ของผู้เขียนโดยการกดที่ “เพิ่มผู้เขียน” จากนั้นใส่Emailของคนที่ต้องการให้เป็นผู้เขียนบล็อก จากนั้นกำหนดว่าแต่ละคนว่า เป็นผู้ดูแล หรือ ผู้เขียน เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง”   เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า
   
   

  การใช้งาน Blogger ผ่าน Google Apps