Google Map On Google Site

Updated: 17.03.2016 : 10:50  By: Sasina

วิธีสร้าง Map เอง
 1. เปิด Google Map ขึ้นมา

 2. เลือกเมนู My Places

 3. กดปุ่ม Create MAP

 4. กดเลือกปุ่ม Add a place mark ดังภาพ

 5. ลาก place mark ไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการ

 6. ทำการใส่ Title และ Drescription ของplace mark ให้เรียบร้อย

 7. ใส่ Title และ Drescription ของสถานที่ให้เรียบร้อย

 8. สามารถเลือกรูปแบบ icon ได้ โดยการกดไปที่ icon place mark ด้านบนขวามือของกรอบสี่เหลี่ยม จากนั้นเลือกตามความต้องการ

 9. รูปแบบ icon จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผู้ใช้เลือก แล้วกดปุ่ม OK

 10. place mark ที่สร้างไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

วิธีการนำแผนที่ไปแสดงบนเว็บไซด์
 1. เลือกเมนู Link ดังภาพ

 2. จากนั้นกด Customize and preview embedded map ดังภาพ

 3. จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา ดังภาพ

 4. เลือกแบบ Custom เพื่อ กำหนด ขนาดการแสดงผลของแผนที่

 5. จากนั้น คัดลอก HTML ด้านล่าง ดังภาพ

 6. เปิด Site ขึ้นมา แล้วเลือกเมนูหน้าเว็บใหม่

 7. จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบ แล้วกดปุ่มสร้าง

 8. เมื่อสร้างหน้าเว็บไซด์เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม <HTML> ดังภาพ

 9. นำ HTML ที่คัดลอกมาจากแผนที่ วางในช่องสี่เหลี่ยม จากนั้นกดอัปเดต

 10. เว็บไซด์ที่สร้าง และการตั้งค่าแผนที่จะปรากฏขึ้น

 11. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม บันทึกซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของจอ

 12. เสร็จสิ้นการนำแผนที่มาแสดงบนเว็บไซด์