การนำ Google Maps มาใช้ใน Google Sites

แก้ไขล่าสุด: 08.09.2016 : 05:04  โดย: Chalisa

Google Maps คือ บริการแผนที่ออนไลน์จาก Google ที่อนุญาตให้เจ้าของเว็บไซต์นำโปรแกรม Google Maps ไปติดตั้งลงบนเว็บไซต์ของตัวเองโดยใช้ Google Maps API จึงเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับการนำแผนที่ Google Maps ไปใส่บนเว็บไซด์ ซึ่งมีวิธีและขั้นตอนดังต่อไปนี้
วิธีการสร้างแผนที่โดยใช้ Google Maps
 1. โดยการเปิด Google Map ขึ้นมา จากนั้นเข้าไปที่ https://maps.google.co.th/

  การนำ Google Maps มาใช้ใน Google Sites

 2. เลือกเมนู "My Places"

  การนำ Google Maps มาใช้ใน Google Sites

 3. กดปุ่ม "Create MAP"

  การนำ Google Maps มาใช้ใน Google Sites

 4. กดเลือกปุ่ม "Add a placemark"  ดังภาพ

  การนำ Google Maps มาใช้ใน Google Sites

 5. ลาก Placemark ไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการ

  การนำ Google Maps มาใช้ใน Google Sites

 6. ทำการใส่ Title และ Description ของ placemark ให้เรียบร้อย

  การนำ Google Maps มาใช้ใน Google Sites

 7. เมื่อใส่ Title และ Description ของสถานที่เรียบร้อยแล้ว จะแสดงผลดังรูป

  การนำ Google Maps มาใช้ใน Google Sites

 8. สามารถเลือกรูปแบบ icon ได้ โดยการกดไปที่ icon placemark ด้านบนขวามือของกรอบสี่เหลี่ยม จากนั้นเลือก icon ตามความต้องการ

  การนำ Google Maps มาใช้ใน Google Sites

 9. รูปแบบ icon จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผู้ใช้เลือก แล้วกดปุ่ม "OK"

  การนำ Google Maps มาใช้ใน Google Sites

 10. placemark ที่สร้างไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

  การนำ Google Maps มาใช้ใน Google Sites

วิธีการนำแผนที่ Google Maps ไปแสดงบนเว็บไซด์
 1. เลือกเมนู Link ดังภาพ
 2. จากนั้นกด "Customize and preview embedded map" ดังภาพ

  การนำ Google Maps มาใช้ใน Google Sites

 3. จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา ดังภาพ

  การนำ Google Maps มาใช้ใน Google Sites

 4. เลือกแบบ Custom เพื่อ กำหนด ขนาดการแสดงผลของแผนที่

  การนำ Google Maps มาใช้ใน Google Sites

 5. จากนั้น คัดลอก HTML ด้านล่าง ดังภาพ

  การนำ Google Maps มาใช้ใน Google Sites

 6. เปิด Sites ขึ้นมา แล้วเลือกเมนูหน้าเว็บใหม่

  การนำ Google Maps มาใช้ใน Google Sites

 7. จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบ แล้วกดปุ่ม "สร้าง"

  การนำ Google Maps มาใช้ใน Google Sites

 8. เมื่อสร้างหน้าเว็บไซด์เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม <HTML> ดังภาพ

  การนำ Google Maps มาใช้ใน Google Sites

 9. นำ HTML ที่คัดลอกมาจากแผนที่ วางในช่องสี่เหลี่ยม จากนั้นกดปุ่ม "อัปเดต"

  การนำ Google Maps มาใช้ใน Google Sites

 10. เว็บไซด์ที่สร้าง และการตั้งค่าแผนที่จะปรากฏขึ้น

  การนำ Google Maps มาใช้ใน Google Sites

 11. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม "บันทึก" ซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของจอ

  การนำ Google Maps มาใช้ใน Google Sites

 12. เสร็จสิ้นการนำแผนที่มาแสดงบนเว็บไซด์

  การนำ Google Maps มาใช้ใน Google Sites