Google Site Intranet

Updated: 17.03.2016 : 10:25  By: Sasina

การทำเว็บไซต์ออนไลน์เฉพาะในองค์กร หรือ การแบ่งปัน Sites เฉพาะภายในองค์กร คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของการแบ่งปันเอกสารได้โดยเจ้าของ Sites ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้
การกำหนดสิทธิ์การดู Sites และแก้ไขสำหรับผู้ใช้  สามารถทำได้ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1
 1. เปิด Sites ของ Google Sites ที่คุณต้องการแบ่งปันขึ้นมา


  Google Sites

 2. เลือก เพจที่ต้องการแบ่งปัน แล้วกดปุ่ม “แบ่งปัน”


  Google Sites

 3. หน้าจัดการไซต์ ในส่วนการแบ่งปันและสิทธิ์จะปรากฏขึ้น ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบการแบ่งปันได้ดังนี้
  • แบ่งปันโดยลิงค์
  • กำหนดผู้มีสิทธิ์เข้าดู คือสามารถตั้งค่าให้เป็นการแบ่งปันแบบสาธารณะ, เฉพาะคนที่อยู่ในองค์กร หรือเฉพาะบุคคลภายในองค์กรที่มีลิงค์เท่านั้น ซึ่งผู้ใช้สามารถทำการเพิ่มบุคคลเข้ามาได้


  Google Sites
   

 4. กดเปลี่ยน ที่เมนูด้านหลังตามที่วงไว้ ดังภาพ


  Google Sites

 5. จากนั้นเลือกตัวเลือกการแบ่งปัน แล้วเลือกรูปแบบการเข้าถึงตามความต้องการ จากนั้นกด “บันทึก”


  Google Sites

วิธีที่ 2
 1. เปิด Sites ของ Google Sites ที่คุณต้องการแบ่งปันขึ้นมา


  Google Sites

 2. เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่ด้านบนขวามือ จากนั้นเลือก "จัดการไซต์"


  Google Sites

 3. จากนั้นจะปรากฏหน้าจัดการไซต์ ส่วนของทั่วไป ขึ้นมา


  Google Sites

 4. เลือกเมนู "การแบ่งปันและสิทธิ์"
 5. หน้าจัดการไซต์ ในส่วนการแบ่งปันและสิทธิ์จะปรากฏขึ้น ผู้ใช้สามารถรูปแบบการแบ่งปันได้ดังนี้
  • แบ่งปันโดยลิงค์
  • กำหนดผู้มีสิทธิ์เข้าดู คือสามารถตั้งค่าให้เป็นการแบ่งปันแบบสาธารณะ, เฉพาะคนที่อยู่ในองค์กร หรือเฉพาะบุคคลภายในองค์กรที่มีลิงค์เท่านั้น ซึ่งผู้ใช้สามารถทำกเพิ่มบุคคลเข้ามาได้


  Google Sites

 6. กด "เปลี่ยน" ที่เมนูด้านหลังตามที่วงไว้ ดังภาพ


  Google Sites

 7. จากนั้นเลือกตัวเลือกการแบ่งปัน แล้วเลือกรูปแบบการเข้าถึงตามความต้องการ จากนั้นกด “บันทึก”


  Google Sites