Share Calendar On Google Site

Updated: 17.03.2016 : 11:31  By: Sasina

Google Site สามารถนำปฏิทินที่ผู้ใช้ต้องการมา Share กิจกรรม หรือ เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นได้ เพื่อเป็นการแบ่งปัน หรือ เพื่อวัตถุประวงค์ต่างๆของผู้สร้างไซด์นั่นเอง
 1. เปิด Google Site ขึ้นมา จากนั้นสร้างหน้าเว็บใหม่ขึ้นมา

  แชร์ Calendar บน เว็บไซด์

 2. ตั้งชื่อหน้าเว็บของคุณ และเลือกการตั้งค่าให้เรียบร้อย

  แชร์ Calendar บน เว็บไซด์

 3. ได้หน้าเว็บไซด์แล้ว

  แชร์ Calendar บน เว็บไซด์

 4. จากนั้นเลือกเมนูแก้ไขหน้าเว็บ ดังภาพ

  แชร์ Calendar บน เว็บไซด์

 5. จะปรากฏแถบเครื่องมือด้านบนของ Site

  แชร์ Calendar บน เว็บไซด์

 6. เลือกเครื่องมือ <HTML> ดังภาพ

  แชร์ Calendar บน เว็บไซด์

 7. จะปรากฏ หน้าแก้ไข HTML ขึ้น

  แชร์ Calendar บน เว็บไซด์

 8. เปิด GoogleCalendar ขึ้นมา

  แชร์ Calendar บน เว็บไซด์

 9. เลือกปฏิทินที่ต้องการแชร์หรือนำไปแสดงบนเว็บไซด์ แล้วเลือกแบ่งปันปฏิทินนี้

  แชร์ Calendar บน เว็บไซด์

 10. จะปรากฏหน้าต่างแสดง รายละเอียด.... ให้เลือกแท็บเมนูรายละเอียดปฏิทิน ดังภาพ

  แชร์ Calendar บน เว็บไซด์

 11. ทำการ คัดลอก Code ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านขวามือทั้งหมด
  <

  แชร์ Calendar บน เว็บไซด์

 12. กลับมาที่ Google Site จากนั้นนำCode ที่ได้คัดลอกมาวางลงในช่อง แก้ไข HTML แล้วกดปุ่ม อัพเดท

  แชร์ Calendar บน เว็บไซด์

 13. Page จะแสดงตัวอย่าง ขนาดปฏิทิน

  แชร์ Calendar บน เว็บไซด์

 14. จากนั้นกดปุ่ม บันทึก ทางด้านบนขวามือของจอ

  แชร์ Calendar บน เว็บไซด์

 15. ปฏิทินจะแสดงบน Page เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

  แชร์ Calendar บน เว็บไซด์