แชร์ Calendar บน Google Sites

แก้ไขล่าสุด: 08.09.2016 : 03:13  โดย: Chalisa

สำหรับ Google Sites นั้นยังสามารถนำปฏิทินของผู้ใช้ที่ต้องการนำมา Share กิจกรรม หรือ เหตุการณ์สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นได้ที่ Google Sites เพื่อเป็นการแบ่งปัน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของผู้สร้างไซต์ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
 1. เปิดหน้า Google Site ขึ้นมา จากนั้นสร้างหน้าเว็บใหม่ขึ้นมา

   Google Calendar

 2. และดำเนินการตั้งชื่อหน้าเว็บของคุณ และ เลือกการตั้งค่าให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกปุ่ม "สร้าง"

  Google Calendar

 3. เมื่อคลิกปุ่ม "สร้าง" เรียบร้อยแล้วจะปรากฎหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง

  Google Calendar

 4. จากนั้นให้เลือกเมนูแก้ไขหน้าเว็บ ดังภาพด้านล่างนี้

  Google Calendar

 5. จะปรากฏแถบเครื่องมือด้านบนของ Sites

  Google Calendar

 6. ให้เลือกเครื่องมือ <HTML> ดังภาพ

  Google Calendar

 7. จะปรากฏ หน้าแก้ไข HTML ขึ้น

  Google Calendar

 8. จากนั้นเปิด Google Calendar ขึ้นมา

  Google Calendar

 9. เลือกปฏิทินที่ต้องการแชร์ หรือ นำไปแสดงบนเว็บไซด์ แล้วเลือกแบ่งปันปฏิทินนี้

  Google Calendar

 10. จะปรากฏหน้าต่างแสดงรายละเอียด ให้เลือกแท็บเมนู "รายละเอียดปฏิทิน" ดังภาพด้านล่าง

  Google Calendar

 11. ดำเนินการคัดลอก Code ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านขวามือทั้งหมด

  Google Calendar

 12. กลับมาที่ Google Sites จากนั้นนำ Code ที่ได้มา คัดลอกมาวางลงในช่อง แก้ไข HTML แล้วกดปุ่ม "อัพเดต"

  Google Calendar

 13. Page จะแสดงตัวอย่าง ขนาดปฏิทิน

  Google Calendar

 14. จากนั้นกดปุ่ม "บันทึก" ทางด้านบนขวามือของจอ

  Google Calendar

 15. ปฏิทินจะแสดงบน Page เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

  Google Calendar