การสร้าง Sidebar (Google Sites)

แก้ไขล่าสุด: 07.09.2016 : 04:52  โดย: Chalisa

เมื่อคุณสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites เสร็จเรียบร้อยแล้ว  คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ ได้ แม้กระทั่งแถบเมนูด้านข้าง (Sidebar) ซึ่งจะถูกเพิ่มหรือลบออกเมื่อต้องการก็ได้  อีกทั้งยังสามารถเพิ่ม item อื่นๆ เพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกได้อีกด้วย
 1. เปิด "Google Site" ขึ้นมา


  การสร้าง Sidebar (Google Sites)

 2. เลือกเมนู "การทำงานอื่นๆ" จากด้านขวามือบนของหน้าจอ จากนั้นเลือก "แก้ไขการออกแบบไซต์"

 3. เมนูในการจัดการ Sidebar ส่วนต่างๆ จะปรากฏขึ้นมาทางด้านบน ให้เลือกจัดการตามความต้องการ


  การสร้าง Sidebar (Google Sites)

 4. เมื่อจัดการหรือตั้งค่าต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม "ปิด" ด้านขวามือบน


  การสร้าง Sidebar (Google Sites)

   
  นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่ม item อื่นๆ เข้ามาใน Sidebar ได้เพิ่มเติม เช่น "Countdown" สำหรับใช้นับถอยหลังจนกว่าจะถึงวันที่กำหนด หรือนับจำนวนวันหลังจากเริ่มต้นโครงการ หรือ "Text box" สำหรับใส่ข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการให้ปรากฏบน Sidebar
 5. เลือกเมนู "การทำงานอื่นๆ" จากด้านขวามือบนของหน้าจอ กดเลือกเมนูการ "แก้ไขการออกแบบไซต์"


 6. คลิกเครื่องหมาย  + "


  การสร้าง Sidebar (Google Sites)

 7. เลือก  "นับถอยหลัง" (item Countdown) แล้วกดปุ่ม "เพิ่ม"


  การสร้าง Sidebar (Google Sites)

 8. "นับถอยหลัง" (item Countdown) ที่เลือกจะถูกเพิ่มเข้ามา


  การสร้าง Sidebar (Google Sites)

 9. "Double Click" ที่ "นับถอยหลัง" (item Countdown) เพื่อกำหนดกิจกรรม
 10. กรอกข้อมูล และเลือกวันที่ที่ต้องการ


  การสร้าง Sidebar (Google Sites)

 11. กดปุ่ม "ตกลง"
 12. ผลการกำหนดจะปรากฏขึ้น และทำการนับถอยหลังทันที