Create Website (Google Apps Site)

Updated: 17.03.2016 : 10:54  By: Sasina

Google Sites คือเว็บไซต์ของ Google ที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรีสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่าย   ผู้ใช้สามารถปรับแต่งลักษณะของเว็บไซต์ได้ตามความต้องการ สามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลไว้ในที่เดียวได้ เช่น วิดีโอ ปฏิทินการ นําเสนอเอกสารหรือสิ่งที่แนบ และข้อความ รวมไปถึงความสามารถในการกําหนดความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ด้วย
 1. เข้าสู่ Google Site ที่ https://sites.google.com/


  การสร้างเว็บไซต์ (Google Sites)

 2. ทำการ login ด้วย account ของ gmail
 3. กดปุ่ม สร้าง


  การสร้างเว็บไซต์ (Google Sites)

 4. ใส่ชื่อไซต์


  การสร้างเว็บไซต์ (Google Sites)

 5. เลือก Theme


  การสร้างเว็บไซต์ (Google Sites)

 6. เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม สร้าง


  การสร้างเว็บไซต์ (Google Sites)

 7. เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้าง Site ของ Google Site


  การสร้างเว็บไซต์ (Google Sites)

 

***หมายเหตุ การจะสร้างไซต์ของ Google site ได้นั้นจะต้องมีบัญชีอีเมล์ของ Google ซะก่อน