ข้อจำกัดการใช้งาน Sites

แก้ไขล่าสุด: 04.04.2016 : 10:30  โดย: nongnooch

บริการอีเมล์

  • ใช้เทมเพลตที่ออกแบบเองไม่ได้
  • ไม่สามารถใช้เป็นเว็บที่ติดต่อฐานข้อมูลได้
  • การตกแต่งมีข้อจำกัดตามที่ Google Sites มีให้มา ไม่สามารถปรับแต่งตามที่ต้องการได้
  • การเขียนหรือบันทึกข้อมูลเว็บ ทำได้เฉพาะต่อเมื่อมีอินเทอร์เน็ต เท่านั้น
  • เว็บไซต์เป็นของเรา แต่อยู่ภายใต้ Google ทำให้ชื่อ Url  ยาวเกินกว่าเว็บไซด์อื่นๆ ทำให้มีผลต้องการจำ