Sites คืออะไร

แก้ไขล่าสุด: 16.04.2016 : 07:33  โดย: Sasina

ระบบอีเมล์ Google Sites  คือ การสร้างหน้าเว็บไซด์ซึ่งสามารถกำหนดได้ ว่าต้องการให้เว็บไซด์ของตัวเองออนไลน์ได้ทั่วโลก หรือ จะแค่ต้องการให้ใช้งานแบบอินทราเน็ต (คือการดูข้อมูลได้ในเฉพาะองค์กรเ เท่านั้น) ซึ่งการทำเว็บไซด์ของ Google Sites นั้นสามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีทักษะ ความรู้ด้านการเขียนเว็บไซด์
ปริมาณพื้นที่เก็บข้อมูลใน Sites : โควต้าต่อโดเมน: 10GB คูณด้วยจำนวนผู้ใช้ตามที่ชำระค่าบริการ