ข้อดีของการใช้งานแฮงเอาท์

แก้ไขล่าสุด: 04.04.2016 : 11:37  โดย: nongnooch

เป็นโปรแกรมขนาดเล็ก ไม่กินพื้นที่ของ Harddisk
  1. ความสามารถในการสื่อสารด้วยเสียงผ่านเน็ต หรือจะเรียกง่าย ๆ ว่าการพูดคุยเหมือนโทรฯ ผ่านเน็ต ไปยังคู่สนทนาที่ใช้ Google talk เหมือนกันนั้นคุณภาพเสียงชัดเจน ไม่ต้องตั้งค่าอะไรวุ่นวาย
  2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
  3. การส่งไฟล์โดยใช้ Google Talk สามารถส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เสียง หรือไฟล์วิดีโอ โดยยังสามารถส่งเป็นลักษณะโฟลเดอร์ได้ด้วย