เทคนิคการ Search Email for Google Apps

แก้ไขล่าสุด: 16.03.2016 : 03:39  โดย: Sasina

          หลายท่านที่ใช้ระบบอีเมล์ และมีการรับ-ส่งอีเมล์ หรือเก็บอีเมล์ไว้จำนวนมากใน Inbox บางทีเวลาจะหาอีเมล์ขึ้นมาใช้นั้น ใช้เวลาในการหาอีเมล์แต่ละที ค่อนข้างนาน
          Google ซึ่งเป็น 1 ในเรื่องการค้นหา สามารถช่วยได้เยอะจริงๆค่ะ โดยการค้นหาสามารถหาได้จาก

  1. From (จากผู้ส่ง)
  2. To (ถึงใคร)
  3. Subject (หัวข้ออีเมล์)
  4. Has the words (คำที่มีอยู่ในอีเมล์ฉบับนั้น)
  5. Has attachment (ไฟล์แนบ)
  6. Date within (ระบุช่วงเวลาในอีเมล์)

          ลองดูวิธีการค้นหาได้ดังนี้ค่ะ