การนำเข้ารายชื่อผู้ที่ต่อ

แก้ไขล่าสุด: 04.04.2016 : 05:12  โดย: Sasina

  1. ไฟล์ที่ต้องการจะ Import จะต้องเป็นไฟล์ .CSV ซึ่งสามารถ Save จาก โปรแกรม Excel
  2. Sign in to Google Mail.
  3. คลิกที่ Contacts ทางด้านบน มุมซ้าย  


     
  4. คลิกที่ปุ่ม More actions และเลือก Import....


     
  5. คลิกที่ปุ่ม Choose File 
  6. และคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่ม Import

Format CSV Files