ขนาดไฟล์ Google Drive

แก้ไขล่าสุด: 18.03.2016 : 03:28  โดย: Sasina

เมื่อมี Upload ไฟล์ หรือ Crete ไฟล์ ใน Google Drive จะข้อมีจำกัดขนาดของไฟล์
 
บริการอีเมล์ 
ไฟล์เอกสาร (Word)
Upload ไฟล์ หรือ Crete ไฟล์ ไม่เกิน 2 MB.
 
 
 
 
 
อีเมล์ไฟล์เอกสาร (Excel) 
Upload ไฟล์ หรือ Crete ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB.

 
 

 
อีเมล์โฮสติ้ง 
ไฟล์ Powerpoint (Presentation or Powepoint) 
Upload ไฟล์ หรือ Crete ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB.