ระบบ Google Mail

แก้ไขล่าสุด: 13.05.2016 : 02:10  โดย: Varanyu

ระบบ google mail มีระบบตัวกรองอีเมล์ขยะ พื้นที่ในการใช้งานอีเมล์ มีความรวดเร็วในการรับ-ส่งอีเมล์ ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และรองรับการใช้งานใช้งานบนโทรศัพท์ ทั้งระบบ andriod และ ios