ระบบอีเมล์ทั่วไปทำงานอย่างไร

แก้ไขล่าสุด: 03.04.2016 : 11:05  โดย: nongnooch

Email การติดตั้ง Server ของ อีเมล์ Hosing ทั่วไป จะเป็นการติดตั้งที่เครื่อง server เดียว เป็นการติดตั้งภายในประเทศ ไม่ได้เป็นการกระจาย server ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าติดตั้ง server ไว้ที่ อเมริกา การส่งอีเมล์ไปยังประเทศอื่นๆ จะทำได้ช้า และไม่การรันตีว่า อีเมล์ที่ส่งไปนั้น จะส่งถึงผู้รับหรือไม่ ถ้า Connect เกินเวลาที่กำหนดไว้ การส่งอีเมล์ฉบับนั้น ก็ไม่สามารถส่งไปถึงผู้รับได้ ในทางกลับกัน หากต้องการรับอีเมล์ที่อยู่ต่างประเทศ ก็จะทำให้รับอีเมล์ได้ช้ากว่าปกติ หรือ อาจเกิดการ delay ของอีเมล์เกิดขึ้น อาจได้รับอีเมล์ช้า ซึ่งมีผลต่อการประกอบการทางธุรกิจ

ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Hosting ทั่วไป ที่ยังไม่มีระบบการกรองสแปมที่เข้มงวด ทำให้มีสแปมเข้ามารบกวนในการทำงาน     ข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่การเก็บอีเมล์ โดย Hosting ทั่วไป จะมีการแบ่งเนื้อที่ในการจัดเก็บอีเมล์ค่อนข้างน้อย ทำให้เกิดปัญหาอีเมล์เต็มเร็ว ทำให้ต้องเข้าไปลบข้อมูลอยู่บ่อยๆ เมื่ออีเมล์เต็มก็ทำให้เกิดปัญหาการไม่ได้รับอีเมล์สำคัญๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจแน่นอน 
ระบบอีเมล์ Hosting ทั่วไป ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการรองรับการทำงานบนมือถือ คือ บาง Hosting ยังไม่สามารถพัฒนาให้เช็คอีเมล์บนมือถือได้หรือเช็คได้ แต่ Connect ช้า ซึ่งถือว่ายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ต่อความต้องการของผู้ใช้