การตั้งค่า POP Email บน Outlook 2013

แก้ไขล่าสุด: 07.09.2016 : 03:02  โดย: Yutthachai

 การตั้งค่า POP Email บน Outlook 2013

Google Apps Business

 

Google Apps Business

 

 1. คลิกที่เมนู Tools เลือก Account Settings

 2. คลิกเลือก Add Account
 3. คลิกเลือกที่ Manually configure server settings or additional server types และกดปุ่ม Next
 4. เลือก Internet E-mail และกดปุ่ม Next

 5. กรอกข้อมูลตามหัวข้อดังต่อไปนี้

  User Information
  Your Name: กรอกข้อมูลชื่อนามสกุล เพื่อให้ผู้รับทราบ
  Email Address: กรอกข้อมูลอีเมล์ (Username@yourdomain.com)

  Server Information
  Incoming mail server (POP): pop.gmail.com
  Outgoing mail server (SMTP): smtp.gmail.com

  Login Information
  User Name: กรอกข้อมูลอีเมล์ (Username@yourdomain.com)
  Password: กรอกรหัสผ่าน

  Google Apps Business
 6. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม More Settings

 7. คลิกที่ Tab Outgoing Server คลิกเลือก My outgoing server (SMTP) requires authentication และเลือก Use same settings as my incoming mail server ดังรูปภาพข้างล่าง แล้วกดปุ่ม OK และกดปุ่ม Finish

   Google Apps Business

   

 8. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม More Settings

 9. คลิกเลือกที่ Tab Advanced
  คลิกเลือก check box This server requires a secure connection (SSL)ใต้ข้อความ Incoming mail server (IMAP) แล้วเปลี่ยนตัวเลขเป็น 995 ตามรูปข้างล่าง
  คลิกเลือก Use the following type of encrypted connection เลือก TLS ใต้ข้อความ Outgoing mail server (SMTP) แล้วเปลี่ยนตัวเลขจาก 25 เป็น 587 ตามรูปข้างล่าง

   Google Apps Business