การชำระเงินค่าบริการ Google Apps

แก้ไขล่าสุด: 28.03.2016 : 04:43  โดย: Sasina

การชำระค่าบริการระบบอีเมล์ Google Apps สามารถชำระโดยตรงกับ Google ได้ โดยชำระเงินผ่านการตัดบัตรเครดิต แต่การชำระกับ Google โดยตรง จะไม่สามารถเรียกขอเอกสารเพื่อนำมาหักค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ แต่หากทำการชำระค่าบริการระบบอีเมล์ Google Apps  กับเรา ท่านสามารถเรียกขอเอกสารในการยื่นภาษีได้ ซึ่งสามารถเลือกชำระค่าบริการระบบอีเมล์ Google Apps ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

การหักภาษี ณ ที่จ่าย
สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด(สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 27 ห้องเลขที่ 272
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105558024720

1. ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์ เอ็กเชน ทาวเวอร์ บริษัท ดีมีเตอรื ไอซีที จำกัด 246-213856-4
กสิกรไทย ถนนรัชดาภิเษก(สุขุมวิท-พระราม4) บจก.ดีมีเตอร์ ไอซีที 718-2-68842-2
กรุงเทพ เอ็กเชน ทาวเวอร์ บจ. ดีมีเตอร์ ไอซีที 926-0-14060-4
* หากชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินเข้ามาที่ billing@dmit.co.th พร้อมระบุชื่อโดเมนให้เรียบร้อยค่ะ

2. ชำระค่าบริการที่บริษัทโดยตรง

หากต้องการเข้ามาชำระเงินที่บริษัทโดยตรง สามารถเดินทางเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านบน แต่รบกวนแจ้งล่วงหน้าก่อนจะเข้ามาชำระเงิน เพื่อทางฝ้ายบัญชีจะได้เตรียมเอกสารไว้ให้เรียบร้อย เพื่อความรวดเร็วค่ะ