POP (รู้วิธีการเซ็ต POP)

แก้ไขล่าสุด: 18.03.2016 : 11:51  โดย: Sasina

POP (Post Office Protocol) คือการดาวน์โหลดข้อความอีเมล์ของผู้ใช้แบบบทางเดียว ที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงอีเมล์ ด้วยโปรแกรมอีเมล์เช่น Outlook Express, Microsoft Outlook, Thunderbird  หรือ Apple Mail POP เฉพาะบริการสื่อสารทางเดียวซึ่งหมายถึงการกระทำที่ผู้ใช้ ใช้งานในโปรแกรมอีเมล์ (เช่นการทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่าน) จะไม่ซิงค์ไปที่ Gmail