ตั้งค่าส่งออกอีเมล์ Google Apps ในนาม Group

แก้ไขล่าสุด: 17.03.2016 : 09:57  โดย: Sasina

การตั้งค่าสำหรับส่งอีเมล์ ภายใต้ชื่อบัญชีของกลุ่ม Google Apps Business
การส่งอีเมล์ ภายใต้ชื่อบัญชีของกลุ่ม เป็นการกำหนดอีเมล์ภายใต้ชื่อการทำงานของกลุ่มนั่น ๆ เพื่อความสะดวกของการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายในองค์กร หรือ ภายนอกองค์กร และเพื่อง่ายต่อกาจัดการของทีมผู้จัดการของกลุ่มนั่น ๆ โดยสามารถส่งอีเมล์ภายใต้ชื่อบัญชีของกลุ่มได้ทันซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องล็อคอินเข้าด้วย Username และ Password ของ Group
1. ล็อคอินเข้าใช้ระบบ ด้วยชื่อบัญชีอีเมล์ Google Apps Business

ตั้งค่าส่งออกอีเมล์ Google Apps ในนาม Group

2. เลือกที่เมนู “ฟันเฟือง” > “Settings” เพื่อตั้งค่า

ตั้งค่าส่งออกอีเมล์ Google Apps ในนาม Group

3. เลือกที่เมนู “Accounts” จากนั่นจะแสดงหน้าจอดังภาพ ซึ่งเป็นหน้าจอสำหรับการตั้งค่าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีของผู้ใช้ระบบอีเมล์ Google Apps Business แล้วเลือกที่เมนู “Add another email address you own”

ตั้งค่าส่งออกอีเมล์ Google Apps ในนาม Group

4. จากนั่น Google Apps Business จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมา ซึ่งเป็นหน้าต่างสำหรับการเพิ่มที่อยู่ของอีเมล์ที่ต้องการใช้แทนในนามของการส่งอีเมล์ออก ทำการกรอกชื่ออีเมล์ หรือ ชื่อกลุ่ม ของอีเมล์ที่จะต้องการใช้นามแทนในการส่งออกที่ช่อง “Email address”

ตั้งค่าส่งออกอีเมล์ Google Apps ในนาม Group

5. เลือกที่เมนู “Send through yourdomail.com Mail (easier to set up)” แล้วกดที่ “Next Step” เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

ตั้งค่าส่งออกอีเมล์ Google Apps ในนาม Group 

6. เมื่อกด “Next Step” จากขั้นตอนที่แล้ว จะแสดงหน้าจอดังภาพ โดยในส่วนนี้จะเป็นการแสดงการยืนยันตัวตน ซึ่งระบบจะส่งรหัสการยืนยันไปยังที่อีเมล์ของ Email address ที่เราได้กรอกไว้
***เนื่องจากเราได้ทำการ Set Group ไว้แล้ว โดยการเพิ่มสมาชิกเข้าไปในกลุ่ม ดังนั่นข้อความการยืนยันตัวตนจะถูกส่งมาที่บัญชีอีเมล์ของเรา*** กดที่ “Send Verification”

ตั้งค่าส่งออกอีเมล์ Google Apps ในนาม Group

7. ขั้นตอนต่อไป ให้เข้าไปเช็คที่ Inbox ในส่วนหน้า WebMail ของอีเมล์ Google Apps Business เพื่อไปตรวจสอบรหัสยืนยัน

8. กรอกรหัสการยืนยันตัวตน แล้วกด “Verify” เป็นการเสร็จสิ้น ขั้นตอนการตั้งค่าสำหรับการส่งออกอีเมล์ในนามของชื่อบัญชี Google Apps Business ของกลุ่ม

 ตั้งค่าส่งออกอีเมล์ Google Apps ในนาม Group

9. เมื่อทำการยืนยันเสร็จแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบการตั้งค่าได้โดย การทดสอบส่งอีเมล์ ซึ่งจะมีอีเมล์ที่เราได้ตั้งค่าไว้ให้สามารถเลือกเป็นที่ต้องการใช้นามแทนในการส่งออก

ตั้งค่าส่งออกอีเมล์ Google Apps ในนาม Group