แชร์ Google Calendar ลงบน Google Sites

แก้ไขล่าสุด: 08.09.2016 : 05:37  โดย: Chalisa

Google Sites สามารถนำ Google Calendar ที่ผู้ใช้ต้องการมา Share กิจกรรม หรือ เหตุการณ์สำคัญที่บันทึกไว้ได้ เพื่อเป็นการแบ่งปันกิจกรรมบน Google Calendar ให้กับผู้อื่นได้ทราบ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เข้า Login ด้วย Username และ Password ของ Account Google Apps Business เลือก Apps Google Sites เพื่อสร้าง Sites ซึ่งเมื่อเราได้สร้างแล้วนั่นให้เราเลือกที่เครื่องหมายแผ่นกระดาษที่ปรากฏเครื่องหมายบวก (+) เพื่อสร้าง Page ขึ้นมา

 แชร์ Google Calendar ลงบน Google Sites Google Apps Business

2. ในส่วนนี้ จะเป็นส่วนของการตั้งค่าต่าง ๆ ของ Page ที่เรากำลังสร้าง ซึ่งสามารถตั้งค่าได้หลายค่า เช่น ชื่อ Page , teamplate , location

 แชร์ Google Calendar ลงบน Google Sites Google Apps Business

3. เมื่อทำการสร้าง Page ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนั่นให้ไปที่เมนูรูปดินสอ เพื่อ Edit Page (แก้ไขเพจ)

 แชร์ Google Calendar ลงบน Google Sites Google Apps Business

4.ให้เลือกที่เมนู Insert แล้วไปที่เมนู Calendar เพื่อเป็นการนำ Google Calendar เข้ามาไว้ใน Google Sites ของเรา

แชร์ Google Calendar ลงบน Google Sites Google Apps Business

5. ระบบจะแสดงอีเมล์ของ Google Calendar ให้เลือกที่อีเมล์ของเราที่ต้องการจะแชร์ลงบน Google Sites แล้วกด Select

 แชร์ Google Calendar ลงบน Google Sites Google Apps Business

6. จากนั่นกดปุ่ม Save เป็นการเสร็จขั้นตอนการแชร์ปฏิทิน Google Calendar ลงบนเว็บไซต์ Google Sites Google Apps Business

 แชร์ Google Calendar ลงบน Google Sites Google Apps Business

7. รูปแบบของการแชร์ Google Calendar ลงบน Google Sites Google Apps Business

 แชร์ Google Calendar ลงบน Google Sites Google Apps Business