การแทรกข้อคิดเห็นลงบนเอกสารออนไลน์

แก้ไขล่าสุด: 16.03.2016 : 02:04  โดย: Sasina

การแทรกข้อคิดเห็นลงบนเอกสารออนไลน์ เป็นการตรวจทานเอกสารและแสดงข้อคิดเห็นลงบนเอกสารออนไลน์ใน Google Drive มีขั้นตอนปฎิบัติดังนี้
 
 1. เปิดเอกสารที่ต้องการใช้งาน
 2. เลือกเมนู “Insert” เลือก “Comment”

  Comment

 3. หน้าต่างสำหรับให้ผู้ใช้แทรกความคิดเห็นลงบนเอกสาร จากนั้นพิมพ์ข้อความและกดปุ่ม “Comment”

  Comment

   

  Comment

 4. ผู้ใช้สามารถ แก้ไข/ลบ/ตอบกลับ การแทรกความคิดเห็นได้

  Comment