การตั้งค่า POP Email บน Thunderbird

แก้ไขล่าสุด: 05.05.2017 : 05:39  โดย: Yutthachai

Thunderbird

1. เข้าไปที่เมนู View setting for this account


 

2. เข้าไปที่เมนู Account Actions > Add Mail Account


 

3. ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

3.1 กรอกชื่อ (Your name)

3.2 กรอกอีเมลแอดเดรส (Email address)

3.3 กรอกรหัสผ่านอีเมล (Password)​


 

4. เมื่อกรอกทุกอย่างเสร็จสิ้นให้กด Continue

5. เลือก POP3  แล้ว กด Manual config

​​
 

6. กรอกการตั้งค่าการใช้งาน

6.1 Incoming mail server  (POP3): pop.gmail.com

6.2 POP Port :  995 Use SSL/TLS

6.3 Outgoing mail server (SMTP): smtp.gmail.com

6.4 SMTP Port : 465 Use SSL/TLS

6.5 เสร็จแล้ว กด Done

7. จากนั้นให้สังเกตุที่มุมด้านซ้ายบนหน้าจอจะปรากฏเป็นชื่ออีเมลล์ขึ้น

8. แล้วทำการกด Get Mail แล้วอีเมลล์จะเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆ

9. เสร็จสิ้นการตั้งค่า POP บน Thunderbird