การพิมพ์ด้วยเสียง ใน Google Docs

แก้ไขล่าสุด: 16.03.2016 : 01:59  โดย: Sasina

การใช้ฟังก์ชันพิมพ์ด้วยเสียงใน Google Docs
1.เลือกเมนู Tool กด Voice typing

Google Docs

2.กดอนุญาตให้ใช้ไมโครโฟน จากนั้นจะปรากฏรูปไมโครโฟน

Google Docs

3.กดที่รูป จากนั้นก็พูดคำศัพท์ที่ต้องการพิมพ์ 

Google Docs