การตั้งค่า POP Email บน Windows Live Mail

แก้ไขล่าสุด: 18.03.2016 : 11:52  โดย: Sasina

 1. เปิดโปรแกรม Windows Live Mail.
 2. คลิกที่ เมนู  Accounts และคลิกเลือก Email.   
 3. กรอก Email Address และ Password
  หลังจากนั้นคลิกเลือก Manually configure server settings. แล้วกดปุ่ม Next
   
 4. กรอกรายละเอียดข้อมูล Server
  Server Type: Select to use POP
  Server Address: pop.gmail.com Port: 995
  Server Address: smtp.gmail.com Port: 465
  คลิกเลือก: Requires a secure connection (SSL)
  คลิกเลือก: Requires authentication   
 5. แสดงข้อความว่า Email Account ได้ถูกเพิ่มเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Finish.


   
 6. สามารถเข้าใช้งานอีเมล์ได้เรียบร้อยค่ะ