ต้องการเก็บเงิน หาดอกเบี้ยเงินฝากประจำมีที่ไหนบ้างให้เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง

เช็คด่วน อัพเดตดอกเบี้ยเงินฝากประจำของไทย ที่ไหนให้เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2567 

รวมดอกเบี้ยเงินฝากประจำแบบอัพเดตดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 2567 ทุกธนาคาร และการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่ไหนให้สูง อัพเดตดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 2567 ทุกธนาคาร

 • ดอกเบี้ยเงินฝากกรุงเทพ 
  • เก็บเงินธนาคารสะสมทรัพย์ 0.50% ต่อปี
  • เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 0.75% – 1.50% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากไทยพาณิชย์
  • เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 0.25% ต่อปี
  • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.77% – 1.55% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากกรุงศรี
  • เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 0.25% ต่อปี
  • เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 0.75% – 1.55% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากกรุงไทย
  • เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 0.25% ต่อปี
  • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.77% – 1.65% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากออมสิน
  • เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 0.25% ต่อปี

เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 0.75% – 1.50% ต่อปี

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำและดอกเบี้ยแบบเงินฝากทั่วไป 

นอกจากเราจะเห็นเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงซึ่งส่วนใหญ่จะพบในรูปแบบของดอกเบี้ยฝากประจำแบบปลอดภาษีซึ่งทุกคนจะสามารถได้รับสิทธิ์การฝากแบบปลอดภาษีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นจากธนาคารอะไรก็ตาม อีกประเภทหนึ่งที่จะได้รับดอกเบี้ยสูงในขณะนี้แต่จะให้วงเงินส่วนใหญ่คือสูงสุดแค่หลักแสนเท่านั้นนั่นก็คือรูปแบบของ เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบประเภทออนไลน์คือไม่มีสมุดคู่ฝาก ซึ่งออมทรัพย์ประเภทนี้จะสามารถเบิกของเมื่อไหร่ก็ได้จะมีเงื่อนไขการอนุมัติให้ดอกเบี้ยตามแต่ที่ธนาคารกำหนด นอกจากนี้การให้ดอกเบี้ยเปิดบัญชีเงินฝากในประเภทนี้ก็จะต้องใช้งานผ่านทาง Application ธนาคารนั้นๆเป็นหลัก ดอกเบี้ยเงินฝากประจำจะได้รับอยู่ที่ 1.5% ต่อปี 

ความเข้าใจเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำเป็นดอกเบี้ยที่จะให้ได้แบบมีเงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขหลักๆที่คุณจะต้องยอมรับในการรับดอกเบี้ยแบบประเภทเงินฝากประจำเลยก็คือดอกเบี้ยที่ได้รับนั้นจะเป็นลักษณะของการฝากแบบมีกำหนดจึงจะได้เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงตามที่ทางธนาคารได้กำหนดไว้ ซึ่งหากคุณทำข้อตกลงไว้ตั้งแต่แรกว่าจะฝากกี่เดือนคุณก็ต้องฝากให้ครบจึงจะได้ดอกเบี้ยตามที่กำหนด เช่น ฝากประจํา 6 เดือน, ฝากประจํา 12 เดือน เป็นต้น เงินฝากประจําคือฝากเป็นประจำหรือฝากทิ้งไว้ตั้งแต่แรกตามที่ธนาคารกำหนด หากมีการถอนออกก่อนหรือไม่สามารถฝากอย่างสม่ำเสมอในแต่ละเดือนที่ทางธนาคารกำหนดหรือผิดเงื่อนไขก็จะไม่ได้รับดอกเบี้ยตามที่เป็นลักษณะดอกเบี้ยฝากประจำแต่จะได้ดอกเบี้ยแบบออมทรัพย์ทั่วไปแทน คนจะนิยมนำมาฝากประจำเนื่องจากการให้วงเงินที่ค่อนข้างสูงสำหรับคนที่มีเงินฝากเยอะๆและต้องการสะสมดอกเบี้ยแบบเป็นการลงทุนความเสี่ยงต่ำ 

Scroll to Top