สิทธิรักษาพยาบาลบัตรทองไม่ต้องจ่ายเงินจริงไหม บัตรทองเลือกโรงพยาบาลได้ไหม

สิทธิรักษาพยาบาลบัตรทอง 2567 การรักษาพยาบาลได้อะไรบ้าง 

สิทธิรักษาพยาบาลบัตรทอง สิทธิที่เป็นหลักประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานเพื่อคนไทยทุกคนเพียงแค่ถ้าสมัครและแสดงบัตรประชาชนที่ทางราชการออกให้ก็สามารถเข้าไปรับการรักษาเพื่อใช้สิทธิ์ต่างๆได้กับหน่วยบริการที่ท่านสมัครไว้ทั้งนี้สามารถส่งต่อไปการรักษาพยาบาลยังสถานพยาบาลอื่นๆได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

สิทธิรักษาพยาบาลบัตรทองได้อะไรบ้าง  2567

สิทธิรักษาพยาบาลบัตรทองไม่ได้ว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนคนไทยควรจะได้รับและสามารถเข้าไปสมัครและใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ซึ่งประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่จะสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายสิทธิรักษาพยาบาลให้กับประชาชนคนไทยได้แก่ สิทธิรักษาพยาบาลค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มีค่าตรวจและรับฝากครรภ์ ให้ค่าทำคลอด มีค่าบริบาลทารกแรกเกิด สามารถให้ค่าตรวจวินิจฉัยโรคได้ มีค่าบำบัดและการบริการทางการแพทย์รวมทั้งค่ายาอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีค่าบริการสำหรับเป็นค่าอาหารในขณะที่อยู่ในหน่วยบริการสาธารณสุข เรียกได้ว่าสิทธิบัตรทองที่จะได้รับนั้นครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนตายเลยทีเดียว 

อย่างไรก็ตามสิทธิรักษาพยาบาล สิ่งที่จะไม่สามารถเบิกหรือครอบคลุมได้ก็จะเกี่ยวข้องกับการศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้จากการแพทย์แต่อย่างใดหรือจะเป็นการตรวจวินิจฉัยการรักษาที่เกินความจำเป็นนอกจากนี้การปลูกถ่ายอวัยวะหรือการรักษาที่ยังอยู่ในแค่ช่วงระหว่างการทดลองก็ยังไม่สามารถควบคุมประเภทการรักษานี้ได้ 

สิทธิรักษาพยาบาลบัตรทองบัตรทองเลือกโรงพยาบาลได้ไหม

ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลบัตรทองผู้ที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะสามารถใช้สิทธิ์กับโรงพยาบาลที่เลือกไว้ในเขตที่เราอยู่อาศัยลักษณะนี้จะเรียกว่าเป็นหน่วยบริการประจำ หากต้องการที่จะเช็คโรงพยาบาลบัตรทองเปลี่ยนโครงการประกันสุขภาพที่ได้เลือกแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้โดยปีนึงจะเปลี่ยนได้ไม่เกิน 4 ครั้ง อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ที่ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถเลือกได้และมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสถานรักษาพยาบาลก็สามารถเลือกสิทธิ์รพ. สตใกล้บ้านของท่านโดยบัตรทองจะมีความครอบคลุมเกี่ยวกับค่าส่งต่อในการรักษาพยาบาลกรณีที่ดำเนินการรักษาที่นั้นแล้วต้องการย้ายสถานพยาบาลก็สามารถย้ายไปโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญการรักษาพยาบาลเฉพาะได้ฟรีโดยไม่มีค่าส่งต่อ 

สิทธิรักษาพยาบาลบัตรทอง ..การใช้สิทธิบัตรทองสำหรับผู้สูงอายุได้อะไรบ้าง 2567

สิทธิรักษาพยาบาลบัตรทองสำหรับผู้สูงอายุใช้สิทธิบัตรทองจะได้ใช้สิทธิ์ได้อะไรบ้าง สามารถรักษาฟรีได้ด้วยสิทธิ์บัตรทอง สิทธิรักษาพยาบาลสามารถจองคิวผ่าน App กระเป๋าตังค์ ทั้งนี้โลกที่มีค่าใช้จ่ายสูงสามารถเข้ารับการรักษาฟรีได้ด้วยสิทธิบัตรทอง ซึ่งจะมีโรคต่างๆดังต่อไปนี้ สำหรับโรคหัวใจ โรคมะเร็ง ผ่าตัดต้อกระจก โรคการผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม โรคเรื้อรังต่างๆที่จะต้องมีการรักษาต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น

สิทธิรักษาพยาบาลที่ผู้สูงอายุสามารถขอรับสิทธิ์เพิ่มเติมได้ที่ทางภาครัฐสามารถจัดสิทธิรักษาพยาบาลบัตรทอง ให้เพิ่มเติมนอกจากโรคค่าใช้จ่ายสูงดังกล่าวแล้วยังมีการให้แว่นสายตา 500,000 ราย ผ้าอ้อม ผ้ารองซักอีก 50,000 ราย ฟันเทียมอีก 70,000 ราย และให้การรักษารากฟันเทียมอีก 7,200 ราย การรักษาพยาบาลลูกหลานสามารถเข้าไปดำเนินการจองคิวง่ายๆผ่านทาง Application เป๋าตังค์เพื่อขอรับบริการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคในระบบสปสชได้

Scroll to Top