เปิดสมุดบัญชี ธกส รอนานไหม เปิดบัญชี ธกส ออนไลน์สามารถทำได้ไหม

เปิดสมุดบัญชี ธกส ดีอย่างไรมาเช็คไปพร้อมๆ กันเลย

ในการเปิดสมุดบัญชี ธกส นั้นมีข้อดีอยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งข้อดีเหล่านี้เองที่ทำให้หลายๆ ท่านให้ความสนใจกับการเปิดบัญชี ธกส เพื่อเป็นหนึ่งในทางเลือกของการเก็บเงิน โดยเราจะมาดูกันว่าข้อดีของการเปิดสมุดบัญชี ธกส มีอะไรบ้างเรามาเช็คไปพร้อมๆ กันเลย

  • เราสามารถทำการเปิดบัญชี ธกส ออนไลน์ได้ง่ายๆ ผ่านแอพ A-Mobile Plus ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางที่มีความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก หรือท่านจะทำการเปิดสมุดบัญชี ธกส ผ่านสาขาบริการของธนาคารใกล้บ้านท่านได้เลย
  • การเปิดบัญชีธนาคาร ธกส จะได้รับผลตอบแทนทุกๆ 6 เดือนในรูปแบบของอัตราดอกเบี้ย
  • การเปิดสมุดบัญชี ธกส นั้นท่านสามารถนำสมุดบัญชีมาใช้ค้ำประกันเงินกู้กับทาง ธกส ได้ ซึ่งการใช้สมุดบัญชีค้ำประกันเงินกู้นั้นจะทำให้ท่านมีโอกาสผ่านการอนุมัติเงินกู้ค่อนข้างสูง
  • การเปิดบัญชีธนาคาร ธกส เหมาะกับบุคคลหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล

แนะนำเอกสารที่ต้องใช้เปิดสมุดบัญชี ธกส ผ่านสาขาบริการ

สำหรับการเปิดสมุดบัญชี ธกส ในเรื่องของเอกสารนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ซึ่งการเปิดบัญชี ธกส ใช้เอกสารอะไรบ้างเราไปดูกันเลย

  1. สำหรับบุคคลธรรมดาที่ต้องการเปิดสมุดบัญชี ธกส ผ่านสาขาบริการท่านจะต้องจัดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อนำไปติดต่อขอเปิดบัญชีธนาคาร ธกส ที่สาขาบริการใกล้บ้าน โดยการเปิดบัญชีของบุคคลธรรมดานั้นจะใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
  2. สำหรับนิติบุคคลที่ต้องการเปิดสมุดบัญชี ธกส ท่านจะต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ เอกสารสำคัญประจำตัวผู้มาติดต่อ, สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน, หนังสือบริคณห์สินธิ, เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนาม และตัวอย่างตราประทับของบริษัทที่ต้องการเปิดบัญชีธนาคาร ธกส

เปิดสมุดบัญชี ธกส แบบไหนดีอัพเดทเลย!

ในปัจจุบันการเปิดสมุดบัญชี ธกส มีทั้งหมด 3 แบบ ซึ่งหากถามว่าเราควรเปิดบัญชี ธกส แบบไหนดีนั้นต้องบอกเลยว่าการเปิดบัญชีจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชี โดยบัญชีธนาคาร ธกส แต่ละประเภทจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป ซึ่งเราจะพาท่านไปดูกันว่าการเปิดสมุดบัญชี ธกส แต่ละแบบนั้นเหมาะกับใคร

  • การเปิดบัญชี ธกส เงินฝากออมทรัพย์จะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายและต้องการสะสมเงินไว้ใช้ในอนาคต
  • การเปิดสมุดบัญชี ธกส แบบฝากประจำจะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสะสมเงินไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นในอนาคต และการเปิดบัญชี ธกส ออนไลน์แบบฝากประจำจะเหมาะสำหรับการเก็บเป็นเงินออมไว้ใช้จ่ายทั่วไปด้วยเช่นกัน

การเปิดบัญชีธนาคาร ธกส แบบเงินฝากกระแสรายวันจะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเครดิตและความน่าเชื่อถือของตนเองด้วยการเปิดสมุดบัญชี ธกส และยังเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจอีกด้วย

Scroll to Top