อยากเรียนต่อแต่ไม่มีเงินแนะนำกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและกยศ. อนุมัติกี่วัน

วัตถุประสงค์ของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาคืออะไร?

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนผ่านการปล่อยเงินกู้ของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งการปล่อยให้กู้ยืมเงินของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานี้จะเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งผู้กู้สามารถใช้วงเงิน กยศ. ที่ได้รับไปใช้จ่ายหมุนเวียนได้เลย ดังนั้นหากมีการพูดถึงการกู้เงินเรียนหลายๆ ท่านจึงมักจะมุ่งไปที่กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพราะการจัดตั้งของกองทุนตัวดังกล่าวนี้เป็นการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาที่แท้จริง นอกจากนี้แล้วการสมัครกู้ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายังสามารถทำได้ตั้งแต่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลายตลอดจนการเรียนต่อปริญญาตรี ต้องบอกเลยว่าการจัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการกู้เงินมาเรียนต่อเป็นอย่างมาก ซึ่งหากท่านเข้าเงื่อนไขการกู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาท่านสามารถทำการติดต่อที่สถาบันการศึกษาของท่านเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย

เช็ควงเงินที่จะได้รับจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ในส่วนของวงเงิน กยศ. นั้นจะแบ่งตามระดับการศึกษาของผู้กู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ละดับชั้นและสถาบันการศึกษา แต่ทั้งนี้เราจะสามารถแบ่งประเภทของวงเงินใช้จ่ายจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ดังนี้

  • วงเงินสำหรับค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของผู้ยื่นกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งจะขึ้นอยู่กับการเรียกเก็บของสถาบันการศึกษาและหลักสูตรการเรียนอีกที
  • วงเงินสำหรับค่าครองชีพจากกองทุนเพื่อการศึกษา โดยวงเงินในส่วนนี้ผู้ที่กู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจะได้รับเป็นรายเดือน โดยแต่ละระดับการศึกษาจะได้วงเงินค่าครองชีพจากเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ไม่เท่ากัน

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาใครสมัครกู้ได้บ้าง? 2024

สำหรับท่านที่ต้องการเช็คคุณสมบัติหรือเงื่อนไขก่อนทำการกู้ยืมเงินกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาอยู่นั้นท่านจะต้องไม่พลาดบทความนี้เพราะเราจะพาท่านไปเปิดเงื่อนไขของเงินกู้เพื่อการศึกษาผ่านกองทุนตัวดังกล่าวนี้

  • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจะอนุมัติการกู้ยืมให้กับในักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเท่านั้น ดังนั้นหากท่านต้องการกู้เงินเรียนผ่านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาท่านจะต้องมีผลการเรียนที่ดีท่านจึงจะเข้าเงื่อนไขของทางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  • นักเรียนหรือนักศึกษาที่ต้องการกู้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะต้องเป็นบุคคลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวของผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะต้องมีรายได้ไม่เกินปีละ 360,000 บาทจึงจะสามารถทำการกู้ยืมผ่านกองทุนตัวดังกล่าวนี้ได้
  • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจะเน้นปล่อยกู้ให้กับผู้ที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาที่มีความต้องการค่อนข้างมากและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

Scroll to Top